نسخه آزمایشی
دوشنبه, 25 شهریور 1398 - Mon, 16 Sep 2019
ما حتماً نیاز به یک مدل جامعی داریم که این مدل در نسخه نویسی ممکن است در نهایت به یک مدل پلکانی هم ختم بشود و این هم قطعاً در دسترس نیست. در سابقه علم اخلاق در دنیای اسلام ما چنین چیزی را به این کیفیت نداریم؛ گرچه می گویند که بعضی از بزرگان مثل مرحوم خواجه با دقتی که داشتند تلاش کردند که مبنا را به ...
پس سوال اصلی این است که مسئلة حادثِ ما چيست؟ آیا بلندگو، ميکروفن، قطار و ماشين بخار و مانند آن است؟ یا بحث حق انتخاب و کنترل سلطنت و اينها است؟ يا مسائلي که پيش آمده، چيز ديگري بوده است و مدرن سازي جامعه به معناي متحول کردن از بنيان هاي ايدئولوژيک، و بردن آن به سمت يک جامعه منسجم داراي يک نظامِ «سي ...
می گویند دولت باید جدای از دین باشد، و دین باید حداقلی و در حوزه خصوصی باشد، لکن وقتی دولت، بصورت حداکثري مدیریت مي کند، براي دين نیز جائی نمی گذارد و در بسیاری از حوزه ها، روانشناسي را جايگزين دين کرده است؛ و دیگر کم کم براي حوزه خصوصي بشر هم جايي نگذاشته است و حوزه خصوصی انسان ها نیز به اسم آزادی ...
مسلمین علاوه بر آنکه مكلَّف به تبليغ اسلام و دفاع نظري از تماميت اسلام هستند، بايد بدنبال اسلام در تحقق هم باشند؛ يعني گاهي اسلام مورد هجوم نظري قرار مي گيرد، و باید در مقام نظر از اسلام دفاع کردتا اثبات شود آنچه نبي مكرم اسلام و اهل بيت شان بيان كرده اند حق است؛ اما گاهی در مرحله تحقق، اسلام مورد ...
اگر شما از طرف «فلسفه دلالت» به سمت علوم حرکت کنید، این امکان را پیدا می کنید که به طراحی «منطق های متعدد و در عین حال هماهنگ» اقدام کنید. با توجه به «تعدد موضوعات قابل شناسایی»، شکی نیست که ما نیازمند برخورداری از «منطق های متعددی» هستیم. در چنین وضعیتی، این فلسفه دلالت است که مبنای هماهنگی و انسج ...
ما به يك سلسله مسائلي مبتلا شديم كه مسائل جديدي است و بايد پاسخ بدهيم. مهمترين شان مسئله مديريت و سرپرستي اجتماعي است، آن هم مسئله سرپرستي و حكومت به مفهوم جديد و با وضعيّت جديد. به تعبير ديگر زمانی ما اگر مي خواستيم فقه مقارَن داشته باشيم، فقه اهل سنت بود، مسائل حكومت در مقياس مباحث دولت عثماني و ...
نقطه عزيمت بحث در بررسى ضرورت علم اصول فقه احكام حكومتى از سؤال درباره «حد فقه» آغاز مى‏شود. اگر حدّ فقه، محدود به حدود زندگى فردى انسانها شود، طبيعتاً قواعد تفقه نيز متناسب با دستيابى به قواعد خاص زندگى فردى خواهد بود، ولى اگر دامنه فقه تا عرصه مناسبات اجتماعى توسعه يافت، قواعد استناد به شارع نيز ...
از نگاه امام (ره)، ولایتی که در حدیث فوق الذکر، در عرض آن چهار چیز قرار گرفته، ولایت کلی و ولایت تکوینی نيست [که عمل بدون آن قبول نمی شود]، بلکه به معنی حکومت است که طریق تحقق همه احکام است. به تعبير ديگر، اسلام همانگونه که حج و صوم و صلاه و زکات دارد، ولایت و حکومت هم دارد و حکومت از آن چهار رکن، ...
سنخ ديگري از تکليف وجود دارد که متوجه وحدت اجتماعي است نه آحاد افراد. در واقع، جامعه مکلف به ايجاد نظام است، نه اينکه افراد، مکلف باشند که افعالي را به نحو مساوي انجام دهند تا در آن صورت اگر بعضي از آنها انجام دهند از عهده بقيه ساقط شود؛ بلکه تکليف به گونه اي است که يک مجموعه به صورت مشاع و مشترک، ...
طرف تخاطب شارع، افراد انسانى و جوامع بشرى در طول تاریخ بوده اند و مخاطب قرآن که کلام شارع است(1) فقط انبیا یا علما و عرفا و یا عوام نیستند. ثانیاً، هدف این خطابات نیز هدایت انسان ها و جوامع انسانى در بستر تاریخ به سمت پرستش خداوند متعال است؛ یعنى ارتباط زبانى براى آن است که ارواح، افکار و رفتار مرد ...