نسخه آزمایشی
سه شنبه, 01 مهر 1399 - Tue, 22 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 195 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 15 مهر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است 16 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَةِ وَ شِرَائِهَا وَ سَمَاعِهَا وَ تَعْلِيم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 194 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین م یرباقری است که در تاریخ سه شنبه 14 مهر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه بررسي روايات: 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 193 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 13 مهر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حاصل بحث هاي گذشته اين شد كه مرحوم شيخ غناء را حرام دانسته اند از باب باطل و زور بودن ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 192 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 12 مهر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مناقشه اي در دلالت آيه شريفه سوره حج وارد نيست و از آن استفاده ميشود كه اگر ك ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 191 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسل مین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 8 مهر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در اشكالي بود كه در جلسه قبل وارد شد بر استفاده حرمت از رواياتي كه ذيل آيات وارد ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جل سه 190 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 7 مهرماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در آيات دال بر حرمت غنا و روايات تفسيري آن آيات بود كه در آنها لهو الحديث و قو ...
متن زیر تق ریر و خلاصه ای از جلسه 189 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 29 شهریور 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مرحوم شيخ ابتدائا معتقدند از آيات به ضميمه روايات تنها ميتوان حرمت غناي مش ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 188 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حرمت غنا مرحوم شيخ ابتدائا مدعي ميشوند كه خلافي در حرمت غناء نشده ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 187 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حكم لعب اگر لعب با لهو مرادف باشد كه بحكم لهو است. اما اگر بين آنها تفصيل در م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 186 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مسلما نميتوان قبول كرد كه ادله حرمت لهو اطلاق داشته باشد. لذا قطعا لهو خاص حر ...