نسخه آزمایشی
یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun, 20 Jan 2019
اسلام علاوه بر غصه، انبساط هم دارد اما انبساط وقتی پیدا می شود که ما بر مدار امام قرار بگیریم و در دستگاه شیطان انبساطی نیست که بیان کردیم حزن از قوای شیطان و فرح از قوای نبی اکرم(ص) می باشد پس در دستگاه شیطان هیچ فرحی وجود ندارد و سراسر آن غصه است. حتی باطن شادی هایی که در این دستگاه هستند، غصه اس ...
شادی و حزن امام معصوم متفاوت است. اگر تمام عالم از او گرفته شود، غصه نمی خورد و محزون نمی گردد پس نوع حزن های امام معصوم فرق می کند که حزن مؤمنین از این وادی می آید بنابراین حزن و شادی مؤمنین نیز مانند امام معصوم است. این حزن و این شادی، حزن و شادی راقی و رفیع است و کودکانه نیست. اما شادی و غصه های ...
این لقمه ای که سر سفره شما آمد از تدبیر خدا می باشد. اگر انسان با دیدن اسباب، به دست تدبیر خدا پی برد و از دست او گرفت، از حضور او و سفره او لذت می برد و این شادی هیچگاه پایانی ندارد و به غصه تبدیل نمی شود. کسی که در آمدن بهار دست تدبیر خدا را دید و از زیبایی صنع او لذت برد، با آمدن پاییز غمگین نمی ...
این مسیر بلاء در ما مطالباتی ایجاد می کند که این مطالبات ما را به امام زمان می رساند که این فراز نهایی دعای ندبه، اشتیاق به خود حضرت است. پس از فراز قبلی که جستجوی عدالت و برچیده شدن ظلم بود، لحن دعا عوض می شود و خود حضرت مطالبه می شود. آیا می شود دستمان به دامن شما برسد؟ تمام کارها با خود حضرت است ...
اگر کسی وارد عالَم آخرت شد، آمد و شد عالَم دنیا در او اثری ندارند. اما در مقابل اگر کسی اهل دنیا بود، باید دنبال این باشد که بساطی را پیدا کند و به عیش و نوش بپردازد و مثلا قبرستان را هم پارک کنند و به جای عبرت، به خوشی بپردازد. این فضیحت است که برخی شادی های کودکانه را می بینیم و حال اینکه انسان ب ...
بسیاری از مناسکی همچون کنسرت ها که برای شادی به پا می شود و متاسفانه مدیرانی که مدیریت فرهنگ در جامعه مؤمنین در دست آنهاست نیز احیانا به آن دامن می زنند؛ با این اشکال روبه روست که چه کسی به ما اجازه داده که سرپرستی نشاط و انبساط جامعه مؤمنین را دست کفار بدهیم؟ چرا که این بساط و مناسک توسط آنان طراح ...
سیر و همراهی با سیدالشهداء از یک جای آسانی شروع می گردد در حالی که هر کدام از این معیت ها خیلی سخت می باشند اما حضرت کار را آسان کردند و این معیت با اشک، زیارت و لعن برای ما حاصل می شود. اما در یک جایی هم از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر می گردد. در چنین مقامی است که شخص حتی با یک ترک اولی هم، بهره ...
تسبیح رب یک مقام حقیقی دارد که با مداومت ذکر حاصل می شود. این مداومت انسان را به مقام قرب می رساند. مقام قرب رب مقام تسبیح است؛ ما مثل شاگردی هستیم که از زاویه خودش به مدرسه نگاه می کند و هزار عیب گردن مدیر و معلم می گذارد ولی از منظر معلم و مدیر نگاه کنیم این کار، عاقلانه و حکیمانه است و هیچ اشک ...
صفات انسان است که مبدأ شکل گیری یک سلسله نیازمندی ها می شود و از ارضاء آن نیازمندی ها لذت می برد و از فقدان آنها رنج می برد. آدمی که در دنیا زاهد است، از فقدان امکانات مادی رنج نمی برد؛ و به عکس آن کسی که راغب به دنیا است؛ از آمدن دنیا لذت می برد و از محرومیت از دنیا رنج می برد. پس مبدأ رنج ها و ل ...
همه صفات كمال را خداي متعال به آن عبد مطلق خودش که وجود مقدس نبي اكرم هستند، عطا كرده است. آن صفات كمال، برای او و صفات ظلماني هم برای جهل است که ابليس الابالسه و رئيس شياطين و دشمن حضرت است. در ديگران، اين صفات مستقل خلق نمي شود؛ یعنی هيچ كس مستقلاً به صفت يقين و توكل و رضا و ايمان و خير و شكر و ...