نسخه آزمایشی
یکشنبه, 05 خرداد 1398 - Sun, 26 May 2019
هنگامی ایمان در وجود انسان کامل می شود که نور تسلیم در وجود او بیاید. نور تسلیم یعنی ترازوی انسان در قلبش امام باشد و الّا تا زمانی که ترازوی انسان چیز دیگری باشد، نمی تواند ادعای تسلیم و ایمان کند چرا که هرچه امام بفرماید با ترازوی دیگری می سنجد و می گوید امام اشتباه کرده است! اگر ترازوی انسان اشت ...
اگر انسان قبل از طلوع و غروب آفتاب و در لحظات شب و روز خداوند را با لسان حمد، تسبیح بگوید، به این صورت که دائما زیبایی کار خدا را ببیند و دائما حمد او را به جای بیاورد، ممکن است به مقام رضا برسد. پس تسبیح یک قدم برای ورود به وادی رضاست. قدم دیگری برای ورود به وادی رضا که قدم اصلی نیز هست، مقام محبت ...
به من یقینی بده که من بدانم هرچه به من اصابه می کند، تو برایم نوشته ای و خیال نکنم که خودم انسان زرنگی هستم. بفهمم که به تعبیر قرآن، اگر پشه ای چیزی از ما بگیرد، همه ما نمی توانیم آن را از او پس بگیریم. باید بدانیم که تمام این امکانات هیچ چیزی برای ما انجام نمی دهند و همه کار خداست. خیلی بد است که ...
اسلام علاوه بر غصه، انبساط هم دارد اما انبساط وقتی پیدا می شود که ما بر مدار امام قرار بگیریم و در دستگاه شیطان انبساطی نیست که بیان کردیم حزن از قوای شیطان و فرح از قوای نبی اکرم(ص) می باشد پس در دستگاه شیطان هیچ فرحی وجود ندارد و سراسر آن غصه است. حتی باطن شادی هایی که در این دستگاه هستند، غصه اس ...
شادی و حزن امام معصوم متفاوت است. اگر تمام عالم از او گرفته شود، غصه نمی خورد و محزون نمی گردد پس نوع حزن های امام معصوم فرق می کند که حزن مؤمنین از این وادی می آید بنابراین حزن و شادی مؤمنین نیز مانند امام معصوم است. این حزن و این شادی، حزن و شادی راقی و رفیع است و کودکانه نیست. اما شادی و غصه های ...
این لقمه ای که سر سفره شما آمد از تدبیر خدا می باشد. اگر انسان با دیدن اسباب، به دست تدبیر خدا پی برد و از دست او گرفت، از حضور او و سفره او لذت می برد و این شادی هیچگاه پایانی ندارد و به غصه تبدیل نمی شود. کسی که در آمدن بهار دست تدبیر خدا را دید و از زیبایی صنع او لذت برد، با آمدن پاییز غمگین نمی ...
این مسیر بلاء در ما مطالباتی ایجاد می کند که این مطالبات ما را به امام زمان می رساند که این فراز نهایی دعای ندبه، اشتیاق به خود حضرت است. پس از فراز قبلی که جستجوی عدالت و برچیده شدن ظلم بود، لحن دعا عوض می شود و خود حضرت مطالبه می شود. آیا می شود دستمان به دامن شما برسد؟ تمام کارها با خود حضرت است ...
اگر کسی وارد عالَم آخرت شد، آمد و شد عالَم دنیا در او اثری ندارند. اما در مقابل اگر کسی اهل دنیا بود، باید دنبال این باشد که بساطی را پیدا کند و به عیش و نوش بپردازد و مثلا قبرستان را هم پارک کنند و به جای عبرت، به خوشی بپردازد. این فضیحت است که برخی شادی های کودکانه را می بینیم و حال اینکه انسان ب ...
بسیاری از مناسکی همچون کنسرت ها که برای شادی به پا می شود و متاسفانه مدیرانی که مدیریت فرهنگ در جامعه مؤمنین در دست آنهاست نیز احیانا به آن دامن می زنند؛ با این اشکال روبه روست که چه کسی به ما اجازه داده که سرپرستی نشاط و انبساط جامعه مؤمنین را دست کفار بدهیم؟ چرا که این بساط و مناسک توسط آنان طراح ...
سیر و همراهی با سیدالشهداء از یک جای آسانی شروع می گردد در حالی که هر کدام از این معیت ها خیلی سخت می باشند اما حضرت کار را آسان کردند و این معیت با اشک، زیارت و لعن برای ما حاصل می شود. اما در یک جایی هم از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر می گردد. در چنین مقامی است که شخص حتی با یک ترک اولی هم، بهره ...