نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 - Wed, 19 Jun 2019
تنها ظرف پيامبر خدا است كه مي تواند اين انوار را بي حجاب دريافت كند؛ اما غير معصوم، اين انوار را با وساطت معصوم دريافت مي كند. اگر كسي عبد شد؛ اين انوار در او تجلي مي كند و تجلي اين انوار، همان تحقق معرفت، محبت و ايمان است. عبادات ما تنها آمادگي ظهور اين نور را ايجاد مي كند. حقيقت عبادت، قائم به ع ...
رسول خدا مي خواهند از همه عالم دستگيري كنند و همه آن هايي را كه اهل عهد با ايشان هستند به مقصد برسانند. عاشورا، فتح الفتوح رسول خدا براي اين دستگيري است. با اين تحمل و سرمايه گذاري عظيم ايشان در كربلا، درهاي جذبات الهي به روي همه سالكان باز شد. گشايش اين درب، يك قرارداد صرف نيست؛ بلكه حقيقتي از ...
زيارت اربعين مصداق زيارت مشتاقين است كه فضائل و ثواب هاي بزرگي در روايات براي آن نقل شده است. ويژگي دوم و سوم اين زيارت نيز اين است كه اين زيارت، اقامه فرهنگ اهل بيت و جلوه اي از عصر ظهور است. ايشان در توضيح اين دو ويژگي افزودند: بين اقامه، اشاعه و عمل فرق است. چنان كه گاهي فرد، خودش نماز مي خواند ...
سلوک تاریخی ما این است که در این جبهه تاریخی قرار گرفته و مشارکت کنیم. اگر خوب مشارکت کنیم در آن دوره هم رجعت خواهیم کرد که فرهنگ مسلم اهل بیت است. یا زنده ایم و اگر زنده نباشیم رجعتی خواهیم داشت به شرطی که «لقد عظمت المصیبه» یا «لقد عظم مصابی بک فاسال الله الذی اکرم مقامک» درشهادت شما مصیبتی که بر ...
رسیدن به مقام محبت، راههای متعددی دارد، گاهی با عبادات و ریاضتهای طولانیست، و گاهی نیز با حرکت و سیر با بلاست، که باب الحسین هم اوسع است و هم اسرع،زیرا با بلای سیدالشهداء علیه السلام، درهای محبت الهی به روی همه عالم حتی انبیاء و اولیاء گشوده شده است، و این راهی بود که یاران سیدالشهداء طی کردند، زی ...
ما نمی خواهیم بگوییم که اگر انسان می خواهد در راه خدا حرکت کند نیاز به نماز خواندن و نافله شب خواندن ،رفتن به حج و غیره ندارد؛ بلکه این کارها باید در راه واقع شود. اگر در راه واقع نشد ، حضرت فرمودند: هزار سال نماز بین رکن و مقام، نماز نیست، «ان قبلت قبلت ماسواها» چون در راه نیست. دوم اینکه راه های ...
یکی از ارزاقی که با عبادت استثنائی سید الشهداء در کربلا و مجاهده آنحضرت در عاشورا شامل محبین آنحضرت شده است، رزق شفاعت خاص امام حسین علیه السلام است، که منشأ آن رحمت خاص و رحیمیه خداوند متعال است و اقسام مختلفی همچون شفاعت طهارت، شفاعت هدایت، شفاعت استقامت، شفاعت رفعت و ... داشته و همه انسانها غیر ...
مقصد و هدف نهائی زائر امام علیه السلام، در حقیقت خداوند متعال است، لکن از وادی ولایت امام عبور میکند، چراکه تنها راه تقرب به خداوند متعال بوده و همان صراط مستقیم به سوی خداست، و راههای دیگر هرگز به خداوند منتهی نمی شود، و دقت در آداب زیارت و عبارات زیارت، این نکته را روشن می سازد؛ زائر، زیارتش را ...
می توان گفت مقصد زائر خداست، و به همین جهت است که اینقدر اهمیت دارد. ضمن اینکه در سائر عبادات مانند نماز و حج و... تقرب به خدا از طریق فروع است، لکن در زیارت از طریق اصل صراط یعنی امام تقرب حاصل می شود، و امام واسطه مستقیم به قرب خداست، لذا ظرفیت تقرب آنقدر بالاست که با هفتاد هزار حج برابری می کند ...
خب در طول تاریخ با این حادثه عظیم مبارزه کردند، گاهی با زور و قدرت مثل دوره متوکل و رضاخان، گاهی با ظاهر عالم مآبانه و با شبهه افکنی. می دانید، همه اشکالات به شیطان منتهی می شود. شیطان است که با تمام توانش در برابر عباداتی که خیلی راه گشا هستند می ایستد. یکی از عباداتی که شیاطین در طول تاریخ بر آن ...