نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 30 آبان 1397 - Wed, 21 Nov 2018
آیا می شود ما بیاییم با خدای متعال یک قراردادی امضا کنیم که خدایا تو با ما کاری نداشته باش، ما هم با تو کاری نداریم. ما نمی توانیم این کار را بکنیم. خدای متعال اگر ما باشیم یا نباشیم، چیزی از ملک او کم نمی شود و چیزی هم به ملک او اضافه نمی شود. این در روایات توحیدی هست. فرمود خدای متعال بعد از این ...
بخش دوم قرآن این است که ما باید به شرح صدر برسیم. به شرح صدر که رسیدیم، آن وقت انوار قرآن در قلب ما نازل می شود، باب قرآن به روی ما گشوده می شود، یک بخشی از حقایق قرآن به ما می رسد. این شرح صدر را حضرت فرمودند نوری است در قلب مؤمن واقع می شود، قلبش وسعت پیدا می کند، ظرف می شود برای این که حقایق در ...
از این رو اگر ما همه چیز خود را به امام دادیم و در این داد و ستد با او، خودمان را بدهکار می دانستیم و امام را طلبکار، آن وقت امام جلوه ای از خودش به ما نشان می د هد که فوق همه آن توقعات ماست و دیگر به هیچ وجه نمی توانیم از او جدا شویم، آن وقت اگر همه عالم را به تو بدهند که یک لحظه از امام جدا شوی، ...
اگر خداوند این ها را برای هدفی خلق کرده است شکر حقیقی به این است که ما آن ها را در راهی بیندازیم که خداوند فرموده است یعنی در سبیل الله و به تعبیر دیگر امکانات را از این دست بگیریم و از آن دست به خدا برگردانیم و در این داد و ستد خودمان رشد کنیم و به خدا نزدیک شویم. سبیلی که خداوند برای نعمت ها قرار ...
اگر کسی با امام بود دنیا، برزخ و قیامت را به صورت حقیقی آن مشاهده می کند. زیرا هرچند که ما در وادی ولایت امام قرار داریم، اما همانگونه که بیان شد مثَل ما مثَل کسی است که او را چشم بسته به ایوان نجف برده اند و خودش نفهمیده کجا رفته است. ما وادی ولایت امیرالمؤمنین را ندیده ایم. ماه رمضان ماهی است که ...
خداوند هیچ آیه ای بزرگتر از من ندارد یعنی همه آیات مندک در امیرالمؤمنین علیه السلام است و اگر کسی به ایشان رسید به همه آیات رسیده است و خدا را با همه شئونی که می شود شناخت و با همه اسماء حسنایش شناخته است. در روایتی است که فرمود خدای متعال اسماء را آفرید تا از طریق آن مردم خدا را بشناسند و همه اسما ...
البته این تقرب در دنیا تمام شدنی نیست و اگر کسی وارد صراط مستقیم شود، این مسیر قرب، همیشه ادامه دارد و اینگونه نیست که مقامات انسان در دنیا تمام شود، بلکه وصول به بخش زیادی از مقامات معنوی در دنیا ممکن نیست. اینکه ما را از این دنیا به عالم دیگر می برند، به این خاطر است که هرگاه شخصی در این دنیا بذر ...
بنابراین شیطان است که در نهایت انسانها را دعوت و وسوسه می کند و به سمت شرک سوق می دهد. اگر شیطان توانست انسانها را بت پرست کند کاری می کند که آنها سنگ بپرستند اما اگر نتوانست، آرام آرام آنها را به سمت ریا مراتب پایین تر شرک و نفاق سوق می دهد. عزیزی می فرمود: این شیطان کارش این است اگر بتواند نمی گذ ...
مغز عبادت دعا کردن است. دعا به این معناست که انسان فقر و اضطرارهای خود را می فهمد؛ این انسان مضطر به غیرخدا تکیه نمی کند و می داند آن کسی که می شود از او خواست، او که سمیع و مجیب است، می شنود و اجابت می کند، مهربان، قادر و حکیم است خداوند متعال است. به عبارت دیگر انسان می فهمد گرسنگی، تشنگی، خستگی ...
اتصال روح مؤمن به روح الله که شاید امام است از اتصال شعاع خورشید به خورشید شدیدتر است. اگر کسی مؤمن شد قبل از خود، نور خورشید و خورشید را می بیند. البته خورشید در خانه ما جا نمی شود پرتویی از خورشید که همراه ما است را می بینیم؛ به هر کجا نگاه می کنیم پرتویی از خورشید به شی تابیده و انسان اول پرتو خ ...