نسخه آزمایشی
دوشنبه, 06 خرداد 1398 - Mon, 27 May 2019
تسبیح رب یک مقام حقیقی دارد که با مداومت ذکر حاصل می شود. این مداومت انسان را به مقام قرب می رساند. مقام قرب رب مقام تسبیح است؛ ما مثل شاگردی هستیم که از زاویه خودش به مدرسه نگاه می کند و هزار عیب گردن مدیر و معلم می گذارد ولی از منظر معلم و مدیر نگاه کنیم این کار، عاقلانه و حکیمانه است و هیچ اشک ...
صفات انسان است که مبدأ شکل گیری یک سلسله نیازمندی ها می شود و از ارضاء آن نیازمندی ها لذت می برد و از فقدان آنها رنج می برد. آدمی که در دنیا زاهد است، از فقدان امکانات مادی رنج نمی برد؛ و به عکس آن کسی که راغب به دنیا است؛ از آمدن دنیا لذت می برد و از محرومیت از دنیا رنج می برد. پس مبدأ رنج ها و ل ...
همه صفات كمال را خداي متعال به آن عبد مطلق خودش که وجود مقدس نبي اكرم هستند، عطا كرده است. آن صفات كمال، برای او و صفات ظلماني هم برای جهل است که ابليس الابالسه و رئيس شياطين و دشمن حضرت است. در ديگران، اين صفات مستقل خلق نمي شود؛ یعنی هيچ كس مستقلاً به صفت يقين و توكل و رضا و ايمان و خير و شكر و ...
ظرفيت بلاها متفاوت است. گاهي بعضی از بلاها فقط مي توانند خود انسان را برسانند. گاهي بلا ظرفيتي دارد و با آن خيري نازل مي شود که می تواند همه عالم را به مقصد برساند؛ در باب اوليای خدا اين گونه است. درباره جناب يوسف علیه السلام در کافي آمده است که گاهي صبرِ يک مؤمن، عامل نجات و سعادتِ يک جامعه و امت ...
دنیا هم همین طور است. خدای متعال ربی است که هیچ تردید و شکی هم نمی کند. در روایت آمده است که خدای متعال خیر بنده مومن را به او می رساند؛ ولو لازم باشد چند سال مریضش کند. این خیلی سخت است ولی خدای متعال دریغ نمی کند؛ مثل مادری نیست که حیفش می آید دوای تلخ را در کام فرزندش بریزد و گاهی اوقات از درمان ...
امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه تحلیل بسیار عمیقی در حوزه نظام شرک و کفر و نظام ایمان داشتند که این دو دستگاه چه کاری می کنند و شیطان از کجا زمین خورد و چگونه در انسان و جوامع انسانی نفوذ کرده است و صف بندی در برابر جبهه حق را آرایش داده است. حضرت در این خطبه نقطه های نقوذ شیطان را به دقت توضی ...
طرح ابلیس برای انسان ها، جدا کردن از امام است که گاهی با بیرون بردن از وادی ایمان است و گاهی هم با اینکه انسان همراه امام است اما شیطان ضربه خود را می زند و مثلا نماز صبح قضاء می شود یا دروغی گفته می شود و امثال این موارد که پیش می آید و نباید پیش بیاید و به این گناه ها آلوده شویم. اما در مقابل ا ...
اگر کسی قدر این تربت را بگذارد و با توجه بر این تربت سر بگذارد، حجاب های هفت گانه را می شکافد. این اثر، مربوط به خاک امام حسین است حال باید دید خود حضرت چیست! شخص بزرگی می فرمود اگر مردم این شفاء بودن تربت را می فهمیدند و قدر تربت را می دانستند، تمام صفات رذیله خود را با تربت امام حسین علیه السلام ...
حضرت برای هر عالمی رنج برده است و هر عالم از طریق همین زاویه است که متصل به حضرت می باشند و بلاء ایشان را احساس می کنند. اگر کسی به اینجا رسید و این رشته را درک کرد، همه چیز خود را در راه امام می دهد و طلبکار هم نیست چرا که می داند امام لحظه به لحظه ما را تطهیر و شفاعت می کنند. کسانی که اینگونه اند ...
این امتحان خداوند به واسطه خلیفه خدا و با مجهولات واقع می شود. البته ممکن است بین ما و امام معصوم هم واسطه هایی وجود داشته باشد و امام معصوم با این واسطه ها و مثلا با تواضع در برابر یک مؤمن معمولی ما را امتحان کند که تواضع در برابر این مؤمن عادی تواضع در برابر خدای متعال است. گاهی اوقات انسان به ...