نسخه آزمایشی
جمعه, 01 آذر 1398 - Fri, 22 Nov 2019
انفاقی که در این سوره دستور داده شده ظاهراً از این نوع است. در شرایطی که دشمن کار را سخت می‏کند و فشار می‏آورد و می‏خواهد از طریق محاصره کردن جبهه مومنین را متفرق بکند، وظیفه مومنین اضافه می‏شود و آنها باید بیایند و امکاناتشان را بیاورند تا این جبهه استحکام پیدا کند. پیامبر هیچ محتاج به این ها نیست ...
بنابراین استغفار وجود مقدس رسول الله استغفاری برای تطهیر امت است. حضرت اقداماتی برای تطهیر می­کنند که یکی از آنها عاشورا است؛ یعنی عاشورا استغفار حضرت و اقدامی برای تطهیر است و با این اقدام امت پاک می‏شود. اگر عاشورا نباشد آلودگی ‏ای که از ناحیه جبهه کفر می‏آید و دامن مومنین را می‏گیرد، پاک نمی‏شود ...
این جریان نفاق، شاهد نیستند و در باطنشان شهودی نسبت به رسالت شما ندارند؛ بلکه کار خودشان را‏ می‏کنند همان چیزی که در‏ آیات ‏سوره جمعه هم آمده که‏ آنها ‏دنبال دنیا هستند و با دنیا فاصله نگرفتند. کسانی هستند که تمنای موت و لقاء الله ندارند و برعکس، حریص و شدید به دنیا و دنبال کار دیگری هستند؛ اما این ...
سخن امروز هم همین است. آن ‏دنیایی که خدا در اختیار مکاتب مادی و طرفدارانشان و ائمه جور و مستکبرین عالم قرار داده اگر چیز قیمتی ای بود خدای متعال به آنها ‏عطا نمی کرد. این همان زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا و شکوفه های حیات دنیایی است که به هر قومی هم از یک جنسش عطا کرده است؛ البته این فتنه را خدای م ...
در مقابل دستگاه بعثت حضرت در یک ام القرا و با کتاب و تلاوت و تزکیه و تعلیم، یک جریان یهودسازی است. یک عده‏ای ‏که‏ آیات را تکذیب ‏می‏کنند و دنبال اوصیاء نیستند و کتابی هم در اختیارشان نیست و اهل النجوا هم نیستند و فقط نسبتشان با کتاب مثل حمار است، در همین امت هم شکل خواهد گرفت. این طرح شیطان و شیاطی ...
خدای متعال به این پیغمبر گرامی وقتی او را مبعوث کرده و می‏فرستد که یک امتی بر محور این پیامبر تشکیل شود؛ به او کتاب عطا می‏کند و امکاناتی به او می‏دهد. او را بین امیین و یک عده ای که اهل این شهر هستند مبعوث کرده است. ام القرایی در اختیار حضرت قرار می‏دهد و بعد یک عده ای که اهل این ام القرا هستند ای ...
بنابراین داستان این است که یک جمعی که در ضلال هستند اینها را با یک بعثی خدای متعال می خواهد از ضلال بیرون بیاورد و به مقام تزکیه و تعلیم برساند. یک عده دیگری هم هستند که آنها هم به اینها ملحق می شوند در بین امیین خدای متعال رسولی را بعث کرده که آخرین است و یک جمع دیگری هم هستند هنوز به ایشان ملحق ن ...
عظم البلاء توجه دادن به این بلاء عظیم می باشد. این بلاء عظیم، به داستان احراق بیت، عاشورا و همین ابتلائات عظیمی که جامعه مؤمنین دارند منتهی می شود که مؤمن نباید نسبت به آن ها غافل باشد. غفلت از این بلاء موجب محروم شدن مؤمن می گردد. پس این دعا عظم البلاء اشاره به بلاء عظیمی است که اتفاق افتاده است و ...
هنگامی ایمان در وجود انسان کامل می شود که نور تسلیم در وجود او بیاید. نور تسلیم یعنی ترازوی انسان در قلبش امام باشد و الّا تا زمانی که ترازوی انسان چیز دیگری باشد، نمی تواند ادعای تسلیم و ایمان کند چرا که هرچه امام بفرماید با ترازوی دیگری می سنجد و می گوید امام اشتباه کرده است! اگر ترازوی انسان اشت ...
اگر انسان قبل از طلوع و غروب آفتاب و در لحظات شب و روز خداوند را با لسان حمد، تسبیح بگوید، به این صورت که دائما زیبایی کار خدا را ببیند و دائما حمد او را به جای بیاورد، ممکن است به مقام رضا برسد. پس تسبیح یک قدم برای ورود به وادی رضاست. قدم دیگری برای ورود به وادی رضا که قدم اصلی نیز هست، مقام محبت ...