نسخه آزمایشی
دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon, 25 Jun 2018
در روایت است که موسای کلیم در آسمان چهارم با حضرت آدم برخورد کرد و از ایشان پرسید این جریان وسوسه شیطان و شما چطور بود؟ حضرت آدم فرمود: او قسم خورد و من باورم نمی آمد که کسی قسم دروغ بخورد. حال اینکه در سیمای چه موجودی مجسم شده در روایات آمده است. اگر هم مجسم نشود آن هایی که اهل مراقبه نفس هستند، پ ...
آیا این ها سه نفس جداگانه هستند یا یک نفس است که در یک مرحله اماره است و اگر ادبش کنی لوامه می شود و در مرحله بعد مطمئنه می شود؟ این بحثی است که بزرگان به آن پرداخته اند و گمان من این است که این ها سه نفس هستند؛ یک نفس اماره و دیگری نفس هایی که ممکن است خدا به انسان بدهد لوامه و مطمئنه. اگرچه ممکن ...
حال اگر چنین نفسی با این خصوصیات در کنار ماست و بین دو پهلوی ماست و با تمام وجود می خواهد ما را جهنمی کند، پناهگاه ما کجاست؟ در همین دو کلمه است «الهی و اللهم» که همه دعاها با همین شروع می شود و معنای هر دو هم تقریبا یکی است و فقط شاید بتوان گفت که در اللهم مقداری جلال الهی دیده می شود و در الهی جم ...
مناجات به لسان معصوم دارای فواید دیگری نیز می باشد، از جمله اینکه افق هایی را پیش روی انسان باز می کند که خود او به هیچ وجه نمی تواند در آن افق ها پرواز کند. دعای ابوحمزه آن قدر پشت سر هم در انسان انتقال حال ایجاد می کند و آن قدر فضاهای حاجات انسان و رحمت واسع خداوند را نشان می دهد که انسان حیرت می ...
خداوند فرمود اگر ببینم که بنده من حالت غالبش اشتغال و یاد من است، من هم گرایش به مناجات و درخواست از خودم را به او می دهم. در واقع خداوند می فرماید من مبدا میل او را عوض می کنم. اشتغال به خدا یعنی کسی به دنبال خداست؛ حرف او را دنبال می کند و و به یاد اوست و آنچه او را مشغول به خود کرده است خداوند ا ...
پس باید به انقطاع از این اسباب رسید و الوهیت خداوند را فقط دید و به آن متوسل شد. لکن جدا شدن ما از این اسباب با ترس همراه است. اینکه عده ای در دنیا به پوچی و خودکشی و ... می رسند بخاطر همین است که جداشدن این اسباب را می بینند و متوجه می شوند که این اسباب اگر کاره ای هم باشند مدتی کوتاهی است. لذا تر ...
اگر انسان به اینها توجه کرد و اسماء را ذکر کرد و کسی چیزی ندارد متوجه می شود که خیلی ما اشتباه کردیم و دچار شرک شدیم لذا به تسبیح و تنزیه او می نشیند و می گوید «سبحانک» و بعد متوجه می شود که این شرک جهنم هم برپا کرده است و از خدا می خواهد که به فریادش برسد و از این آتش نجات بدهد. اما این شرک ها را ...
حرم بیت النور است از خانه های نبوت است، وقتی انسان به سوی امام می آید و به حرم امام می رسد فرموده اند دم در حرم بایستید و اذن دخول بخوانید. اذن دخول یعنی اینکه بدانید اینجا جای مهمی است، نمی توان سر را زیر انداخت و رفت. باید به انسان اجازه ورود بدهند. یک اجازه ای به همه داده اند، حتی به دشمنان. به ...
بنابراین این یک انحراف است که انسان محب اهل بیت بودن و پذیرش ولایت آن ها را کم تر از نماز و حج و زکات و تلاوت قرآن و ... بداند. الحمدلله این جمع همه محب اهل بیت هستند و بی نهایت با آنان پیوند دارند. نکته قابل توجه این است که نباید فریب حرف بعضی را خورد که می گویند این عشق آبا و اجدادی است و به دردی ...
غصه ها و شادی های انسان ها به اندازه ظرف وجودی شان است. آدم های کوچک کمترین حادثه ای آنها را خوشحال می کند و از آن طرف هم با کمترین مصیبتی غصه دار و محزون می شوند و آمد و شد پدیده ها در درونشان دست می برد. وقتی بزرگ تر شدند کم کم غم ها و غصه ها و شادی هایشان بزرگ تر می شود. شما به عنوان مثال ببینید ...