نسخه آزمایشی
دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon, 25 Jun 2018
خدایا ما را دنباله رو آن هایی قرار بده که از پرتو قرآن استفاده می کردند و در سایه قرآن راه می رفتند و راهشان روشن بود؛ لذا کم کاری و تنبلی نکردند و آرزوها آن ها را از عمل غافل نکرد؛ اگر کسی دنبال آرزوهایش حرکت کرد گرفتار خدعه نفس می شود. نفس، انسان را فریب می دهد و میگوید حالا فرصت زیاد است. آن های ...
تلاوت قرآن باید با ادب حضور و با تواضع و با توجه به عظمت قرآن و بزرگی قرآن باشد. اگر انسان به عظمت قرآن توجه نکند بهره نمی برد، قرآن هم مثل امام است همین طور که ما وقتی به حرم امام به می رویم به ما می گویند اذن دخول بخوانید اینجا نیز اذن دخول می خواهد. اینجا جای مهمی است همین طور نمی شود وارد شوید ...
یک بخشی از معارف قرآن ظاهر است و همه می فهمند حتی ممکن است کسی که منکر ائمه و منکر خدا هم باشد ترجمه قرآن را بفهمد، ما خیلی مفسر داریم که قرآن هم تفسیر کرده اما اهل بیت را هم قبول ندارند، حتی بعضی از مستشرقین راجع به قرآن خیلی حرف زدند و آیات قرآن را معنا کردند ولی اصلا پیغمبر را قبول ندارند، این س ...
تلاوت فرآن یک آداب باطنی و یک آداب ظاهری دارد. ادب ظاهریش این است که انسان با طهارت و وضو باشد، مؤدب رو به قبله بنشیند یا بایستد؛ ایستاده بهتر از نشسته است و در حال نماز بهتر از بیرون نماز است؛ یعنی می شود انسان قرآن را در نماز ختم کند. روایتی در کافی شریف نقل شده که هر حرف قرآن که در نماز و به صور ...
قرآن سخن می گوید و سخنش نزد خدا مقبول است و خدای متعال آن را تصدیق می کند؛ قرآن قائلی است که گفته او تصدیق می شود؛ شفاعت قرآن برای هر کسی در روز قیامت پذیرفته شده است؛ به عکس اگر قرآن در روز قیامت نزد خدای متعال از انسان شکایت کند - مَحّل را در لغت به معنی سعایت معنا کردند که اینجا به معنی سعایت کر ...
لذا فرمود برای این که این سختی ها برایتان آسان شود به قرآن رجوع کنید و برای عبور از این سختی ها از قرآن کمک بگیرید. اگر کسی اهل رجوع به قرآن شد، قرآن هم راه عبور از سختی ها را به او نشان می دهد و هم انسان را شفاعت می کند. در محضر امام هم کفاره گناه پاک می شود و گاهی هم امام به انسان شرح صدر می دهد ...
اگر نسیم قرآن به قلب انسان بوزد قلبش زنده می شود زیرا خیلی از مواقع قلب انسان می میرد. گاه کر می شود و نجوای الهی را نمی شنود درحالیکه درهای ملکوت برایش باز است، دیدنی هارا می بیند، ولی شنیدنی ها را نمی شنود. گاهی قلب می میرد، نه می بیند نه می شنود. نه رزقی به وی می رسد و نه می تواند به دیگران چیزی ...
بدانیم قرآن غیر از الفاظی که در اختیار ماست، یک حقیقت باطنی دارد و ما به اندازه ای که به عظمت قرآن توجه پیدا می کنیم، به همان اندازه می توانیم از قرآن بهره ببریم. یعنی اگر قرآن در نظر ما عظمت نداشته باشد، نمی توانیم از آن استفاده کنیم. کما این که امام هم همین طور است، انسان به اندازه ای از امام رضا ...
بنابراین علم امیرالمومنین که یکی از خصوصیات ایشان است موجب آگاهی ایشان به کائنات و احوال انسان هاست. در روایت نقل شده است که امام وقتی به دنیا می آید دستانش روی زمین و صورتش رو به آسمان است، با این کار همه علومی که در زمین است را در قبضه خودش می گیرد و ندای ملکی را می شنود که از باطن عرش با ایشان به ...
این بستگی دارد که شما ائمه را چه می دانید. اگر ائمه را یک بشری مثل ما می دانید! خب ما هم می توانیم مثل ائمه بشویم. اما مسئله این نیست، اینها خلیفه الله هستند، صاحب روح هستند و... اگر مسئله این است که اینها اسماء حسنای الهی هستند، خب ما همیشه ذیل آن اسماء باید حرکت بکنیم. چرا سلول بدن انسان، روح انس ...