نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 30 آبان 1397 - Wed, 21 Nov 2018
رشد معنوی جامعه هم همین­طور مرحله به مرحله است. یعنی ارتباط ارواح، افکار و افعال ما و وحدت اجتماعی مان می تواند حول محور دنیا باشد و می شود حول محور آخرت باشد ممکن است حول محور خدای متعال باشد. انبیاء و اولیاء الهی در نیات و انگیزه های اجتماعی ارتقاء ایجاد می کنند، ، همکاری و حیات اجتماعی انسان ها ...
آدمی فرار کرده از همه جا آمده پیش خدای متعال این فرار از چیست؟ فرار از گناهانمان است. آدم تا احساس خطر نکند و بعد پناه گاهی نبیند و توانی هم در خودش برای فرار نبیند هیچ وقت فرار نمی کند. فرار آن جایی است که انسان احساس می کند یک خطری او را تهدید می کند و از خودش هم توان دفاعی ندارد ولی یک پناه گاهی ...
لذا خدای متعال هم می شنود و هم همه اسرار ما را می داند و آگاه است و سر خدا در توحید کلاه نمی رود؛ ما مجبور به توحید نیستیم اما نمی شود شرک را به جای توحید به خدا فروخت. نمی شود آدم زیر بار اولیاء طاغوت برود و مدعی توحید باشد. اگر این دو قدم را برداشتید به یک رشته ای متمسک می شوید که شما را به مقصد ...
اما گاهی هر چقدر هم که انسان محافظت می کند، باز هم توانایی حفظ سرمایه را ندارد و حتما باید پناهگاهی برای سرمایه هایش پیدا کند، مرحوم سیدبن طاووس در اعمال نیمه شعبان در اقبال می فرمایند: وقت سحر اعمالتان را به امام زمان علیه السلام عرضه کنید و از طریق او به خداوند تحویل دهید. در ماه رمضان هم انسان ب ...
ماهی است که انسان را پاک می کند. طهور یعنی آن چیزی که پاک کننده است مثل آب که همه نجاسات را پاک می کند و انسان با وضو و غسل طاهر و وارد نماز می شود. انسان اگر وارد ماه رمضان شد و این ماه را خوب درک کرد، قلب و قوای او شست وشو داده می شود و از آلودگی های بر اثر گناه و غفلت پاک می شود. حرم امام رضا عل ...
در روایت است که موسای کلیم در آسمان چهارم با حضرت آدم برخورد کرد و از ایشان پرسید این جریان وسوسه شیطان و شما چطور بود؟ حضرت آدم فرمود: او قسم خورد و من باورم نمی آمد که کسی قسم دروغ بخورد. حال اینکه در سیمای چه موجودی مجسم شده در روایات آمده است. اگر هم مجسم نشود آن هایی که اهل مراقبه نفس هستند، پ ...
آیا این ها سه نفس جداگانه هستند یا یک نفس است که در یک مرحله اماره است و اگر ادبش کنی لوامه می شود و در مرحله بعد مطمئنه می شود؟ این بحثی است که بزرگان به آن پرداخته اند و گمان من این است که این ها سه نفس هستند؛ یک نفس اماره و دیگری نفس هایی که ممکن است خدا به انسان بدهد لوامه و مطمئنه. اگرچه ممکن ...
حال اگر چنین نفسی با این خصوصیات در کنار ماست و بین دو پهلوی ماست و با تمام وجود می خواهد ما را جهنمی کند، پناهگاه ما کجاست؟ در همین دو کلمه است «الهی و اللهم» که همه دعاها با همین شروع می شود و معنای هر دو هم تقریبا یکی است و فقط شاید بتوان گفت که در اللهم مقداری جلال الهی دیده می شود و در الهی جم ...
مناجات به لسان معصوم دارای فواید دیگری نیز می باشد، از جمله اینکه افق هایی را پیش روی انسان باز می کند که خود او به هیچ وجه نمی تواند در آن افق ها پرواز کند. دعای ابوحمزه آن قدر پشت سر هم در انسان انتقال حال ایجاد می کند و آن قدر فضاهای حاجات انسان و رحمت واسع خداوند را نشان می دهد که انسان حیرت می ...
خداوند فرمود اگر ببینم که بنده من حالت غالبش اشتغال و یاد من است، من هم گرایش به مناجات و درخواست از خودم را به او می دهم. در واقع خداوند می فرماید من مبدا میل او را عوض می کنم. اشتغال به خدا یعنی کسی به دنبال خداست؛ حرف او را دنبال می کند و و به یاد اوست و آنچه او را مشغول به خود کرده است خداوند ا ...