نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 30 آبان 1397 - Wed, 21 Nov 2018
پس باید به انقطاع از این اسباب رسید و الوهیت خداوند را فقط دید و به آن متوسل شد. لکن جدا شدن ما از این اسباب با ترس همراه است. اینکه عده ای در دنیا به پوچی و خودکشی و ... می رسند بخاطر همین است که جداشدن این اسباب را می بینند و متوجه می شوند که این اسباب اگر کاره ای هم باشند مدتی کوتاهی است. لذا تر ...
اگر انسان به اینها توجه کرد و اسماء را ذکر کرد و کسی چیزی ندارد متوجه می شود که خیلی ما اشتباه کردیم و دچار شرک شدیم لذا به تسبیح و تنزیه او می نشیند و می گوید «سبحانک» و بعد متوجه می شود که این شرک جهنم هم برپا کرده است و از خدا می خواهد که به فریادش برسد و از این آتش نجات بدهد. اما این شرک ها را ...
حرم بیت النور است از خانه های نبوت است، وقتی انسان به سوی امام می آید و به حرم امام می رسد فرموده اند دم در حرم بایستید و اذن دخول بخوانید. اذن دخول یعنی اینکه بدانید اینجا جای مهمی است، نمی توان سر را زیر انداخت و رفت. باید به انسان اجازه ورود بدهند. یک اجازه ای به همه داده اند، حتی به دشمنان. به ...
بنابراین این یک انحراف است که انسان محب اهل بیت بودن و پذیرش ولایت آن ها را کم تر از نماز و حج و زکات و تلاوت قرآن و ... بداند. الحمدلله این جمع همه محب اهل بیت هستند و بی نهایت با آنان پیوند دارند. نکته قابل توجه این است که نباید فریب حرف بعضی را خورد که می گویند این عشق آبا و اجدادی است و به دردی ...
غصه ها و شادی های انسان ها به اندازه ظرف وجودی شان است. آدم های کوچک کمترین حادثه ای آنها را خوشحال می کند و از آن طرف هم با کمترین مصیبتی غصه دار و محزون می شوند و آمد و شد پدیده ها در درونشان دست می برد. وقتی بزرگ تر شدند کم کم غم ها و غصه ها و شادی هایشان بزرگ تر می شود. شما به عنوان مثال ببینید ...
خدایا ما را دنباله رو آن هایی قرار بده که از پرتو قرآن استفاده می کردند و در سایه قرآن راه می رفتند و راهشان روشن بود؛ لذا کم کاری و تنبلی نکردند و آرزوها آن ها را از عمل غافل نکرد؛ اگر کسی دنبال آرزوهایش حرکت کرد گرفتار خدعه نفس می شود. نفس، انسان را فریب می دهد و میگوید حالا فرصت زیاد است. آن های ...
تلاوت قرآن باید با ادب حضور و با تواضع و با توجه به عظمت قرآن و بزرگی قرآن باشد. اگر انسان به عظمت قرآن توجه نکند بهره نمی برد، قرآن هم مثل امام است همین طور که ما وقتی به حرم امام به می رویم به ما می گویند اذن دخول بخوانید اینجا نیز اذن دخول می خواهد. اینجا جای مهمی است همین طور نمی شود وارد شوید ...
یک بخشی از معارف قرآن ظاهر است و همه می فهمند حتی ممکن است کسی که منکر ائمه و منکر خدا هم باشد ترجمه قرآن را بفهمد، ما خیلی مفسر داریم که قرآن هم تفسیر کرده اما اهل بیت را هم قبول ندارند، حتی بعضی از مستشرقین راجع به قرآن خیلی حرف زدند و آیات قرآن را معنا کردند ولی اصلا پیغمبر را قبول ندارند، این س ...
تلاوت فرآن یک آداب باطنی و یک آداب ظاهری دارد. ادب ظاهریش این است که انسان با طهارت و وضو باشد، مؤدب رو به قبله بنشیند یا بایستد؛ ایستاده بهتر از نشسته است و در حال نماز بهتر از بیرون نماز است؛ یعنی می شود انسان قرآن را در نماز ختم کند. روایتی در کافی شریف نقل شده که هر حرف قرآن که در نماز و به صور ...
قرآن سخن می گوید و سخنش نزد خدا مقبول است و خدای متعال آن را تصدیق می کند؛ قرآن قائلی است که گفته او تصدیق می شود؛ شفاعت قرآن برای هر کسی در روز قیامت پذیرفته شده است؛ به عکس اگر قرآن در روز قیامت نزد خدای متعال از انسان شکایت کند - مَحّل را در لغت به معنی سعایت معنا کردند که اینجا به معنی سعایت کر ...