نسخه آزمایشی
دوشنبه, 06 خرداد 1398 - Mon, 27 May 2019
رسیدن به مقام خشوع و خضوع و سجده تام در مقابل خدای متعال، جز از طریق خضوع و تواضع و خشوع در مقابل اسماء الحسنی الهی و خلیفه الله واقع نخواهد شد؛ این گونه نیست که کسی بتواند به مقام نفی استکبار، انانیت، خودیت، خُیلا و خودپرستی در مقابل خدای متعال برسد ـ که حقیقت توحید همین است ـ و بتواند با تمام وجو ...
آدم اگر بزرگی گناه خودش را ندید بی خودی خیال می کند به رحمت خدا امیدوار است. گناهی این طرف نمی بیند و دامن خودش را پاک می بیند، بی خیالی اش ناشی از این است، نه این که به رحمت خدا امیدوار است، بلکه خودش را آدم خوبی می داند و غافل است. اما اگر وسعت گناه را این طرف می بیند و اهل حساب کتاب و اهل دقت و ...
بحث از فلسفه تاريخ يا الهيات تاريخ اجتماعي بشر گرچه خودش نسبت به دانش هاي بعديِ خودش يك دانش پيشيني است اما مبتني بر مقدمات و دانش هايي است كه بنيان و ريشه فلسفه تاريخ خواهد بود. بخشی از اين مباني كه هر انديشه فلسفه تاريخ بايد مبتني بر او شكل گيرد، انديشه و نگرش نسبت به جهان است. ما نمي توانيم تاري ...
نوری که همه عوالم را روشن می کند و پرتو او همه عوالم را هدایت می کند نور الهی است اما این نور الهی که در همه عوالم جاری شده، حضرات معصومین هستند. آن نور باید در قلب بیاید، تا انسان نورانی بشود. پس معرفت از آن طرف هست. این نور معرفتی که جاری می شود، همان معرفه الامام است، معرفه الولایه است. و حیات ه ...
از نظر قرآن انسان وقتی از دنیا می رود شاید یک نیم روزی بین او و قیامتش در آن عالم فاصله است که آیاتش را خواندیم. بنابراین نکته اول این است که یک حسابی است که در انتظار ما است و قطعی و دقیق است و از همه امور ما است. این روایت در روضه کافی است باب محاسبة النفس که حضرت فرمودند: اگر کسی این دو صفت را د ...
در سیر در وادی توحید، اگر به ما می گویند از غیر بپرهیزید و غیر خدا را نپرستید، این به معنی اعراض از نیازها و خط کشیدن روی نیازهای ما نیست. خب ما نیاز به خوردن داریم، باید در این طبیعت هم هستیم، باید از همین غذا تغذیه کنیم، از همین هوا تنفس کنیم، از همین آب بیاشامیم، از نور همین خورشید استفاده کنیم، ...
اینها یک پشه برای تان خلق نمی کنند. یک پشه اگر از او چیزی سلب کند، نمی توانند پشه را از خودشان دور کنند. شما چطور آنها را عبادت می کنید؟ از آنها کمک می خواهید؟ یا می فرماید اینهایی که شما صدایشان می زنید دعا می کنید، نمی شنوند، صدایتان را بشنوند، اجابت نمی کنند. همین طوری که دعا گاهی اوقات زبان حال ...
اگر کسی وارد وادی ولایت ائمه شد که فرع وجود آن هاست، اگر مؤمن کاملی بود، آرام آرام سیر از فرع به اصل می کند. کم کم می شود اهل البیت، خانه زاد می شود، تا می رسد به آن جایی که پرده ها بین او و حقیقت امام کنار می رود و آن وقت امام را در چهره واقعی اش که اسم اعظم اعظم خداست، می بیند. آن وقت هر کجای عال ...
آیا می شود ما بیاییم با خدای متعال یک قراردادی امضا کنیم که خدایا تو با ما کاری نداشته باش، ما هم با تو کاری نداریم. ما نمی توانیم این کار را بکنیم. خدای متعال اگر ما باشیم یا نباشیم، چیزی از ملک او کم نمی شود و چیزی هم به ملک او اضافه نمی شود. این در روایات توحیدی هست. فرمود خدای متعال بعد از این ...
بخش دوم قرآن این است که ما باید به شرح صدر برسیم. به شرح صدر که رسیدیم، آن وقت انوار قرآن در قلب ما نازل می شود، باب قرآن به روی ما گشوده می شود، یک بخشی از حقایق قرآن به ما می رسد. این شرح صدر را حضرت فرمودند نوری است در قلب مؤمن واقع می شود، قلبش وسعت پیدا می کند، ظرف می شود برای این که حقایق در ...