نسخه آزمایشی
دوشنبه, 02 مهر 1397 - Mon, 24 Sep 2018
حضرت به قصد شهادت مي رفتند اما اين شهادت، يک شهادت کور نبود؛ بلکه شهادت معطوف به نتيجه بود؛ يعني غير از تکليف گرايي، يک نوع نتيجه گرايي هم در اينجا وجود داشت. حضرت موظف به اين کار بودند، از عوالم قبل هم عهدي با خداي متعال داشتند اما در عين حال اين عهد، معطوف به يک نتيجه واضحِ روشن بود. آن وظيفه واض ...
سیدالشهداء، کهف امت است. اینکه می بینید بین سر و بدنش جدایی افتاده، بدنش پامال اسب ها شده و سرش روی نیزه ها شهر به شهر می چرخد؛ این داستانِ پناه بودن است؛ زیرا این کهف، خودش این طور پناهگاه شده است و هرکسی هم بخواهد دور و بر او جمع بشود و در پناه او باشد و کفر نورزد و از این داستان زینت دنیا و جلوه ...
در زیارت عاشورا چگونگی و مراحل سیر با امام حسین(ع) بیان شده است که شروع آن از توجه به عظمت مصیبت و بکاء است. اگر نگاه کسی به عظمت عاشورا باشد و بفهمد عاشورا چیست که تمام عوالم درگیر آن هستند و تمام خلائق برای آن گریه کرده اند، به بصیرت و شناخت جبهه تاریخی دشمن می رسد و موضع گیری او از لعن به برائ ...
قدم سوم وفا است. آدمي که تسليم امام است؛ به فهمي مي رسد و محاسباتش با امام همراه مي شود. عقل عملش، تعلقاتش، خوب و بد کردن هايش، زشت و زيبا کردن هايش، درکش از معروف و منکر، با امامش هماهنگ شده و تابع و دنباله رو امام و نوراني به نور امام مي شود. حالاست که مي تواند وفا بکند و پيمانه اش را پر مي کند و ...
قرار نیست خداوند جباری که بر تمام عالم غلبه دارد و از منظر قرآن نمی شود در او شک کرد، ما را به شناخت خودش مجبور کند. خداوند بر تمام عالم قهر و غلبه دارد و به یک معنا هیچ کسی در خداوند شک ندارد چرا که همه می دانند که ما صد سال پیش نبودیم و صد سال دیگر نخواهیم بود فلذا روشن است که جز ما کسی دیگر وجود ...
یک نوع غل و زنجیر دیگری هست و آن این است که بعد از اینکه ما را برده اسباب و شرایط کردند، بعد برده خودشان هم می کنند؛ یعنی روابط اجتماعی درست می کنند. وقتی دنیا اصل شد، همه، دنبال تمتعات و بهره جویی بیشتر و امکانات بیشتر هستند. نتیجه این می شود که در قدم بعد، یک روابط اجتماعی درست می کنند که ما اسیر ...
حضرت ابراهیم فرمود ربّ ما کسی است که ما را هدایت می کند و روشن است که هدایت با چراغ و نور صورت می پذیرد. اگر خداوند ما را با چراغ و نوری هدایت نکند، در حیرت می مانیم. هنگامی که از عالم مُلک تا به محضر الهی سیر می کنیم، باید چراغی باشد تا ما را در عوالم مختلف ببرد و به آن چراغ حقیقی برساند تا صاحب ی ...
دستگاه باطل یک دستگاه فعال مدیریت کننده ای است که ظلمت پراکنی می کند، شاخ و برگ برای خودش درست می کند. یک شجره خبیثه و ملعونه و کلمه خبیثه است و می خواهد همه را زیر چتر خودش بیاورد. می خواهد قلوب و افکار و حس و اعمال ما را زیر چتر خودش ببرد و مستمراً ما را می خواهد ظلمانی تر بکند. ما باید این دستگا ...
انبیاء عظام نیز می فرمودند که خداوند متعال عالم را برای هدفی آفریده و شما باید هماهنگ با عالم در مسیر این آفرینش قرار بگیرد و ما نیز شما را هدایت می کنیم. انبیاء این را فرمودند اما آنان گفتند ما باید جهان را آنگونه که خود می خواهیم بسازیم و معنای انسان مداری که آنان می گویند همین است. یعنی خودت محو ...
شرک مجسم عبارت از آن شجره خبیثه است که به دشمنان نبی اکرم یعنی بنی امیه و دیگران تفسیر شده است. پس آن طرف هم دستگاه شرک صرفاً یک کتاب نیست که یک مشت گزاره را به عنوان شرک و ایمان در آن نوشته باشند؛ بلکه در حقیقت شرک واقعی و محقق و مجسم یک مخلوقاتی بودند که ظرفیت های وسیعی داشتند و با همه وجود کفر و ...