نسخه آزمایشی
دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon, 25 Jun 2018
قدم سوم وفا است. آدمي که تسليم امام است؛ به فهمي مي رسد و محاسباتش با امام همراه مي شود. عقل عملش، تعلقاتش، خوب و بد کردن هايش، زشت و زيبا کردن هايش، درکش از معروف و منکر، با امامش هماهنگ شده و تابع و دنباله رو امام و نوراني به نور امام مي شود. حالاست که مي تواند وفا بکند و پيمانه اش را پر مي کند و ...
قرار نیست خداوند جباری که بر تمام عالم غلبه دارد و از منظر قرآن نمی شود در او شک کرد، ما را به شناخت خودش مجبور کند. خداوند بر تمام عالم قهر و غلبه دارد و به یک معنا هیچ کسی در خداوند شک ندارد چرا که همه می دانند که ما صد سال پیش نبودیم و صد سال دیگر نخواهیم بود فلذا روشن است که جز ما کسی دیگر وجود ...
یک نوع غل و زنجیر دیگری هست و آن این است که بعد از اینکه ما را برده اسباب و شرایط کردند، بعد برده خودشان هم می کنند؛ یعنی روابط اجتماعی درست می کنند. وقتی دنیا اصل شد، همه، دنبال تمتعات و بهره جویی بیشتر و امکانات بیشتر هستند. نتیجه این می شود که در قدم بعد، یک روابط اجتماعی درست می کنند که ما اسیر ...
حضرت ابراهیم فرمود ربّ ما کسی است که ما را هدایت می کند و روشن است که هدایت با چراغ و نور صورت می پذیرد. اگر خداوند ما را با چراغ و نوری هدایت نکند، در حیرت می مانیم. هنگامی که از عالم مُلک تا به محضر الهی سیر می کنیم، باید چراغی باشد تا ما را در عوالم مختلف ببرد و به آن چراغ حقیقی برساند تا صاحب ی ...
دستگاه باطل یک دستگاه فعال مدیریت کننده ای است که ظلمت پراکنی می کند، شاخ و برگ برای خودش درست می کند. یک شجره خبیثه و ملعونه و کلمه خبیثه است و می خواهد همه را زیر چتر خودش بیاورد. می خواهد قلوب و افکار و حس و اعمال ما را زیر چتر خودش ببرد و مستمراً ما را می خواهد ظلمانی تر بکند. ما باید این دستگا ...
انبیاء عظام نیز می فرمودند که خداوند متعال عالم را برای هدفی آفریده و شما باید هماهنگ با عالم در مسیر این آفرینش قرار بگیرد و ما نیز شما را هدایت می کنیم. انبیاء این را فرمودند اما آنان گفتند ما باید جهان را آنگونه که خود می خواهیم بسازیم و معنای انسان مداری که آنان می گویند همین است. یعنی خودت محو ...
شرک مجسم عبارت از آن شجره خبیثه است که به دشمنان نبی اکرم یعنی بنی امیه و دیگران تفسیر شده است. پس آن طرف هم دستگاه شرک صرفاً یک کتاب نیست که یک مشت گزاره را به عنوان شرک و ایمان در آن نوشته باشند؛ بلکه در حقیقت شرک واقعی و محقق و مجسم یک مخلوقاتی بودند که ظرفیت های وسیعی داشتند و با همه وجود کفر و ...
داستان تفرق، شاید غير از داستان تفکيک است. يک پيوستگي و اتصالي است بين جبهه ايمان و کفر وجود دارد که بايد به تفکيک منتهي بشود. که با رسول انجام می شود و يک تفرقي است که در امت اتفاق مي افتد که اين هم بعد از اينکه رسول مي آيد؛ معمولاً بر سر وصيِ رسول بوده است؛ یعنی تا رسول بوده، منافق و مومن دور هم ...
علت اینکه فرصت کوتاه دنیا برای ما ثمر می دهد و نتیجه دارد، این است که از یک طرف ما به دنیا آورده شده ایم و از طرف دیگر امام(ع) تنزل فرموده اند. ما برای عمل کردن به عهد تبعیت از امام و امام نیز برای عمل به عهد شفاعت و دستگیری آمده اند که این عهد عهدی دو طرفه است
ائمه علیهم السلام محل سکون برکت الهی می باشند. به جایی مسکن می گویند که انسان در آن قرار می گیرد و قرار و آرامش پیدا می کند. مسکن و مستقرِ برکات الهی وجود مقدس امام می باشد. اینکه برکت الهی چیست که اهل بیت مسکن و مستقر آنان می باشند اهل لغت بحث های خوبی دارند که مجال بیان و بحث بر آن نیست. اما آنچ ...