نسخه آزمایشی
جمعه, 23 آذر 1397 - Fri, 14 Dec 2018
هیچ کس در هیچ مقامی نیست که این قرآن را بخواند بگوید من لذت و بهره نمی برم من به حیات طیبه نمی رسم این هم خاصیت قرآن است. من یک موقعی اشاره کردم وقتی قرآن حرف می زند اگر با هزار نفر حرف بزند کلام خدا است به هر کس همان چیزی را که باید القا می کند؛ امام هم همین طور است؛ اگر امام معصوم در یک مجلسی صحب ...
ذکر کثیر یعنی اینکه فتنه های شیطان گردباد های شیطان نتواند انسان را از خدا جدا کند. گرد باد آن موقعی که دور انسان می پیچد و همه چیز را برای غفلت و دوری از خدا فراهم می کند اهل ذکر کثیر در این لحظه با ذکر خدا از شیطان فاصله می گیرند و راه خدا را می روند این می شود ذکر کثیر.
باید از این اذکار زبانی شروع کنیم آرام آرام برسیم به مقامی که قلب ما قلب ذاکر شود این را شما ادامه دهید تا کم کم آدم می شود به حالتی که همه بیداری اش ذکر می شود. همه قوای ما یک ذکری دارند؛ گوش ذکر دارد زبان ذکر دارد چشم ذکر دارد قلب ذکر دارد دست ذکر دارد؛ همه قوا باید به ذکر برسند؛ همه قوای ما باید ...
بنابراین کوثر اگر به معنی خیر کثیر باشد به معنی امکانات فراوان نیست. بعد از این که نبی اکرم هدایتشان و دعوت را شروع کردند و بعد از دعوتشان اهداف روشن شد، یارگیری شروع شد و صف بندی های مقابل حضرت هم شروع شد. دو صف بزرگ مقابل حضرت می بینیم یکی صف کفار و یکی صف منافقین که دو صف بزرگ با امکانات فراوان ...
یکی از مسلماتی که در قرآن بیان شده این است که قیامت به ما نزدیک است لذا یکی از اسامی روز قیامت که مکرر با این اسم در قرآن یاد شده آزفه است «وَ أَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ»(غافر/18) در سوره غافر می فرماید آن ها را از روز آزفه (یعنی نزدیک شونده) انذار کن. مثل مرحوم فیض و دیگران فرموده اند علت این ک ...
یک جوری از خدا بترس که اگر عبادت ثقلین را بردی گویا تو را عذاب می کند. یعنی این طور نباشد که وقتی عبادت ثقلین را می بری در مقابل او احساس کنی دست پر هستی این شاید هنوز تازه برای مقام وجل یا مخبتین است و نه برای عارفین. این با حرف و حدیث نیست که ما بنشینیم بحث کنیم چطور می شود؟ مگر گناه کرده؟ آدم به ...
ما یک موجود پیچیده ای هستیم انبیاء وقتی با ما برخورد می کنند این طور نیست که فقط با ما استدلال می کنند؛ بلکه با مجموع وجود ما مواجه هستند: با عقل ما با روح ما با قوای دیگرمان با عقلِ عمل مان و... همه را می خواهند هدایت بکنند، لذا استدلال هم می کنند؛ تهدید هم می کنند؛ موعظه و انذار هم می کنند. این ن ...
قلبی که روز قیامت بهره مند است قلبی است که از شرک و شک خارج است. نه شک در آن است نه شرک. در این آیات هم توضیح می دهد که بهشت را برای متقین نزدیک می کنند «وَ بُرِّزَت الجَحِیم لِلغاوین» و پرده از جهنم برای گناه کاران کنار می رود و آنها را به جهنم می برند. از آن ها سوال می کنند خدایانی که می پرستیدید ...
بعضی هایشان واقعاً سئوال منطقی بوده است. می آمده می گفته چطوری آدم زنده می شود؛ ولی بسیاری اش استهزا می کردند. وقتی نبی اکرم و انبیای دیگر بحث از حیات مجدد انسان می کردند آن ها را متهم به جنون می کردند و می گفتند: که فهم این ها مشکل دارد و الا مگر شدنی است؟ لذا پاسخ های قرآن همیشه استدلال نیست. خیل ...
تکیه به حکمت و عدالت خدای متعال و احاطه خدای متعال و حضور حضرت حق است و از این دست آیات هم زیاد است که از این طریق متوجه به معاد شویم؛ یعنی ما را از طریق صفات جمال و جلال به حضرت حق ارجاع می دهد، البته این طور نیست که ما خودمان اگر راه را برویم بفهمیم این ارجاعات قرآن است؛ بلکه خدای متعال ما را ارج ...