نسخه آزمایشی
سه شنبه, 02 بهمن 1397 - Tue, 22 Jan 2019
این وجود مقدس گرچه در ظاهر بشر به میان ما آمده است؛ اما بشری است که تمام مقامات توحیدی را به ایشان عطا کرده اند و با این مقامات توحیدی می تواند بندگان خدا را سیر بدهد؛ لذاست که بعد می فرماید: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ»، لقاء پروردگار چند جور معنا شده، ولی قطعا لقاء جسمانی نیست که خداوند ...
تجلی که در بعثت نبی اکرم(ص)، از علم، قدرت و رحمت الهی، بر وجود مقدس ایشان واقع شد، اعظم تجلیات بود و تابحال برهیچ پیامبری چنین تجلی نشده بود. درهایی از غیبب که به وسیله پیامبر(ص) گشوده شده است، توسط هیچ پیامبری گشوده نشده است. پیشرفت و طی مراحل به کمک هیچ پیامبری در وادی توحید، ممکن نبوده است. بیان ...
مسئله این است که این امکانات ظاهری و باطنی که خدا ما داده است، اگر در مسیر صراط مستقیم و معرفت و بندگی قرار بگیرند تبدیل به گام های معرفت می شوند. در روایات از صراط مستقیم به طریق معرفت الله تعبیر شده است. هر کس که وارد این وادی شد، هر قدمی که برمی دارد حجابی از او برداشته می شود، نوری از انوار معر ...
جوشش فضل الهی برای ما در وجود نبی اکرم خلاصه می شود. البته این نیاز به توضیح دارد. اگر این صفاتی که برای پیامبر در آیه آمده ترجمه شود روشن می شود که چطور وجود ایشان نعمت و فضل است لذا ما نعمتی بزرگتر از وجود ایشان برای هیچ مخلوقی در کائنات نداریم. بهشت از شئون ایشان است و درجات توحید و معرفت نیزاز ...
موضوع شفاعت فقط گناه نیست؛ یعنی حتما لازم نیست که کسی مثل ما گناه بکند تا مورد شفاعت قرار بگیرد. لذا این مقامی است که گویا همه وقتی در این موقف قرار می گیرند محتاج حضرت هستند و فیض از طریق حضرت برای همه جاری می شود؛ لذا همه این مقام را ستایش می کنند. چون فیض از آنجا جاری می شود و همه آن نعمتی را که ...
این حجی که فرار به سوی خداست و ما را از رنج های آلهه و غفلت ها و شرک های خفی و اعتماد به غیر خدا و امید و ترس از غیرخدا نجات می دهد، که تمام رنج ما همین است؛ این حج هدفش لقاء امام است. انسان باید به حج برود که با امام خود تجدید عهد کند. درروایت آمده است: شما به مامور به حج شدید که تجدید بیعت با ما ...
اگر کسی این مسیر را طی کرد، به بالاترین مقام موجود در دنیا می رسد «اللهم جعل محیای محیا محمد ومماتی ممات محمد و ال محمد». محیا روشن است اما ممات را باید توضیح داد. حیات به سرچشمه حیات بر می گردد. دربعضی یک روح است و آن روح المدرج است و در صالحین و مومنین چهار روح و در انبیاء پنج روح است. اصل همه ای ...
سلوک تاریخی ما این است که در این جبهه تاریخی قرار گرفته و مشارکت کنیم. اگر خوب مشارکت کنیم در آن دوره هم رجعت خواهیم کرد که فرهنگ مسلم اهل بیت است. یا زنده ایم و اگر زنده نباشیم رجعتی خواهیم داشت به شرطی که «لقد عظمت المصیبه» یا «لقد عظم مصابی بک فاسال الله الذی اکرم مقامک» درشهادت شما مصیبتی که بر ...
ما نمی خواهیم بگوییم که اگر انسان می خواهد در راه خدا حرکت کند نیاز به نماز خواندن و نافله شب خواندن ،رفتن به حج و غیره ندارد؛ بلکه این کارها باید در راه واقع شود. اگر در راه واقع نشد ، حضرت فرمودند: هزار سال نماز بین رکن و مقام، نماز نیست، «ان قبلت قبلت ماسواها» چون در راه نیست. دوم اینکه راه های ...
خدا موانع ما را می شناسد و با بلا آن ها را برمی دارد. خداوند به هر کسی به تناسب مانع خودش، بلا را نازل می کند و مانع را بر می دارد. معمولا ابتلائات الهی، عُجب نمی آورد. انسانی که یک سال بیمار است و با شیطان و نفس دست و پنجه نرم می کند، اگر صبر کند و کنار بیاید، هم می بیند که خدا کم کم این بلا را بر ...