نسخه آزمایشی
جمعه, 17 مرداد 1399 - Fri, 7 Aug 2020
راه رسیدن به محبت ائمه علیهم السلام چیست؟ آدم باید چه كند كه امام را دوست بدارد؟ مقام بسیار رفیعی است برای امثال بنده ای كه دلداده دنیا و مقامات دنیا هستیم، دلمان برای موقعیتمان، برای تعریف دیگران از خودمان می تپد، خوشحال می شویم دیگران از ما تعریف كنند، ناراحت می شویم پشت سر ما بد بگویند، دنبال كف ...
اگر انسان این را فهمید و موحد شد؛ اگر فهمید ضررش در دست خداوند است، خدا اگر بخواهد انسان را حفظ كند همه عالم بخواهند به او ضرر بزنند این ضررها منفعت می شود. آنها اقدام می كنند که به ما خسارت وارد كنند خدای متعال اقدام آنها را بالعكس می كند بنفع ما تمام می شود. در مورد جامعه هم همینطور است جامعه ای ...
ما را دعوت كرده اند كه خدای متعال را دوست بداریم و بلكه بالاتر از آن خدای متعال را از همه بیشتر دوست بداریم؛ کسانیكه به خدا ایمان آورده اند بیش از همه خدای متعال را دوست دارند و بلكه بالاتر از آن ما باید به جایی برسیم كه فقط خدای متعال را دوست بداریم؛ بنده برای محبت غیر خدای متعال خلق نشده است. مهم ...
قلب سلیم آن قلبی است كه وقتی به ملاقات پروردگار می رود چیزی جز خدای متعال در قلبش نیست. اگر كسی رو به خدا آورد در قلبش غیر خدا باشد و قلبش هنوز خالص و پاك نشده باشد، غیر خدا را می خواهد توجه به غیر خدا درون اوست این شخص صاحب قلب سلیم نیست. قلب ممكن است نسبت به خدای متعال حالت شك و تردید داشته باش ...
معصوم در مقامی است كه همه كارهایش برای خدا است. كسی كه معتصم بالله است عزیز می شود وقتی عزیز شد عوامل مختلف بر او اثر نمی گذارند كه یك روز برای این و یك روز برای آن کار کند. كسی كه تحت تأثیر عوامل مختلف است امروز کاری انجام می دهد فردا خود آن را نقض می كند، امروز به طرف خدا می رود فردا باز می گردد؛ ...