نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 05 تیر 1398 - Wed, 26 Jun 2019
خدای متعال به این پیغمبر گرامی وقتی او را مبعوث کرده و می‏فرستد که یک امتی بر محور این پیامبر تشکیل شود؛ به او کتاب عطا می‏کند و امکاناتی به او می‏دهد. او را بین امیین و یک عده ای که اهل این شهر هستند مبعوث کرده است. ام القرایی در اختیار حضرت قرار می‏دهد و بعد یک عده ای که اهل این ام القرا هستند ای ...
بنابراین داستان این است که یک جمعی که در ضلال هستند اینها را با یک بعثی خدای متعال می خواهد از ضلال بیرون بیاورد و به مقام تزکیه و تعلیم برساند. یک عده دیگری هم هستند که آنها هم به اینها ملحق می شوند در بین امیین خدای متعال رسولی را بعث کرده که آخرین است و یک جمع دیگری هم هستند هنوز به ایشان ملحق ن ...
عظم البلاء توجه دادن به این بلاء عظیم می باشد. این بلاء عظیم، به داستان احراق بیت، عاشورا و همین ابتلائات عظیمی که جامعه مؤمنین دارند منتهی می شود که مؤمن نباید نسبت به آن ها غافل باشد. غفلت از این بلاء موجب محروم شدن مؤمن می گردد. پس این دعا عظم البلاء اشاره به بلاء عظیمی است که اتفاق افتاده است و ...
هنگامی ایمان در وجود انسان کامل می شود که نور تسلیم در وجود او بیاید. نور تسلیم یعنی ترازوی انسان در قلبش امام باشد و الّا تا زمانی که ترازوی انسان چیز دیگری باشد، نمی تواند ادعای تسلیم و ایمان کند چرا که هرچه امام بفرماید با ترازوی دیگری می سنجد و می گوید امام اشتباه کرده است! اگر ترازوی انسان اشت ...
اگر انسان قبل از طلوع و غروب آفتاب و در لحظات شب و روز خداوند را با لسان حمد، تسبیح بگوید، به این صورت که دائما زیبایی کار خدا را ببیند و دائما حمد او را به جای بیاورد، ممکن است به مقام رضا برسد. پس تسبیح یک قدم برای ورود به وادی رضاست. قدم دیگری برای ورود به وادی رضا که قدم اصلی نیز هست، مقام محبت ...
به من یقینی بده که من بدانم هرچه به من اصابه می کند، تو برایم نوشته ای و خیال نکنم که خودم انسان زرنگی هستم. بفهمم که به تعبیر قرآن، اگر پشه ای چیزی از ما بگیرد، همه ما نمی توانیم آن را از او پس بگیریم. باید بدانیم که تمام این امکانات هیچ چیزی برای ما انجام نمی دهند و همه کار خداست. خیلی بد است که ...
اسلام علاوه بر غصه، انبساط هم دارد اما انبساط وقتی پیدا می شود که ما بر مدار امام قرار بگیریم و در دستگاه شیطان انبساطی نیست که بیان کردیم حزن از قوای شیطان و فرح از قوای نبی اکرم(ص) می باشد پس در دستگاه شیطان هیچ فرحی وجود ندارد و سراسر آن غصه است. حتی باطن شادی هایی که در این دستگاه هستند، غصه اس ...
شادی و حزن امام معصوم متفاوت است. اگر تمام عالم از او گرفته شود، غصه نمی خورد و محزون نمی گردد پس نوع حزن های امام معصوم فرق می کند که حزن مؤمنین از این وادی می آید بنابراین حزن و شادی مؤمنین نیز مانند امام معصوم است. این حزن و این شادی، حزن و شادی راقی و رفیع است و کودکانه نیست. اما شادی و غصه های ...
این لقمه ای که سر سفره شما آمد از تدبیر خدا می باشد. اگر انسان با دیدن اسباب، به دست تدبیر خدا پی برد و از دست او گرفت، از حضور او و سفره او لذت می برد و این شادی هیچگاه پایانی ندارد و به غصه تبدیل نمی شود. کسی که در آمدن بهار دست تدبیر خدا را دید و از زیبایی صنع او لذت برد، با آمدن پاییز غمگین نمی ...
این مسیر بلاء در ما مطالباتی ایجاد می کند که این مطالبات ما را به امام زمان می رساند که این فراز نهایی دعای ندبه، اشتیاق به خود حضرت است. پس از فراز قبلی که جستجوی عدالت و برچیده شدن ظلم بود، لحن دعا عوض می شود و خود حضرت مطالبه می شود. آیا می شود دستمان به دامن شما برسد؟ تمام کارها با خود حضرت است ...