نسخه آزمایشی
یکشنبه, 05 خرداد 1398 - Sun, 26 May 2019
انسان اگر این را نفهمید که همه ما ذیل نبی اکرم(ص) آفریده شده ایم و با رشد او رشد می کنیم و آنچه به او می دهند برای ما هم هست؛ اگر این انسان از آن اعراض کرد و گمان نمود خودش مستقلا می تواند از خداوند دریافت کند؛ چنین انسانی طغیان می کند. دقت شود که مقصود از این بیان، انکار معنا و بیانی که در مطالب گ ...
نکته دوم که نکته ای قابل تامل است این می باشد که خداوند متعال ربّ العالمین است و تمام عوالم را تربیت می کند اما تمام این ربوبیت ها بر مدار ربوبیت خداوند نسبت به پیامبر اکرم است. خداوند متعال خالق و رب پیامبر اکرم است و تمام عالم را ذیل ایشان و برای عبادت ایشان خلق کرده است. بنابراین ربوبیت خداوند م ...