نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 تیر 1398 - Mon, 22 Jul 2019
غرب اين کار را خودش کرده است. گاهي محصولاتش را اينجا فرستاده است؛ گاهي توريستهايي رفته اند بازديد کرده اند؛ گاهي از اين عميق تر، نخبگاني رفته اند آنجا سالها تحصيل کرده اند، اين ارتباطات را درست کرده اند براي اينکه انسان ها را در تمدن غرب منحل کنند؛ از نظر آنها آدمهايي که مي روند آنجا و برمي گردند س ...
همان طوری که گاهي انسان نور خورشید را به طور مستقیم می گیرد و گاهي نور خورشید را در شب از طریق ماه می گیرد، حضرت فرمود: «در غیبت ما، نور ما را باید از مؤمن بگیرید» يعني گاهي به تعبير بزرگان، امام از ورای یک حجاب به آینه ای می تابد و این آینه نور امام را به ما منعکس می کند و آن آینه مؤمن کامل است. ا ...
اگر محوری ترین شعار يك تمدن مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت این تمدّن در نقطه اوج خود است. هرگاه شعار محوری تمدّن از پذیرش اجتماعی افول کرد بدانید غروب آن تمدّن فرارسيده است. منتها تمدّن ها همان طوری که طلوع آن ها طولانی و زمان مند است غروب آن ها هم طولانی و زمان مند است. نقطه اوج این تمدّن مدرن د ...
اين رويکرد به هيچ وجه اقتصاد مقاومتي را به معني اقتصاد ايدئولوژيک که موجب برتري موازنه يک ايدئولوژي شود، نمي پذيرد؛ اين رويکرد معتقد است که اقتصاد، غيرايدئولوژيک است؛ که قطعاً صحيح نيست. فوکوياما بعد از بحران اقتصادي غرب تحليل گفت: ريشه بحران اقتصادي ما بحران ايدئولوژيک ماست؛ اين تحليل خوبي است! او ...
روشنفکر کسی است که دغدغه های فرهنگی ـ اجتماعی بزرگی در درون دارد و به آسیب شناسی اجتماعی و بررسی نقایص و عیوبی که در جامعه وجود دارد، می پردازد و دغدغه عبور دادن جامعه از این آسیب ها و نقایص به سمت خاصی را در سر دارد. روشنفکر در سیر درونی خود، به دغدغة تکامل اجتماعی می رسد و به دنبال راه های رشد جا ...
خصوصيت محوري آن اين است كه بايد در نهايت، تولي و تبري را رشد دهد؛ يعني هنر بايد ابزار بسط تولي و تبري باشد؛ قلوب را نسبت به يك جبهه متعلق و دلداده و نسبت به جبهه ديگر متنفر كند. هنري كه فقط بسط محبت مي دهد يك جانبه است و براي پردازش رشد جامعه كافي نيست. همچنين هنري كه فقط نفرت ها را رشد دهد براي پر ...
غفلت از اینکه این تمدن به یک مجموعه به هم پیوسته تبدیل شده است یعنی مغالطه کل و جزء اینجا اتفاق افتاده است. وقتی یک مجموعه به هم پیوسته شده لایه هایی هم دارد که از یک اعماقی شروع می شود و بعد هم در سرسطوح دیگر ساماندهی و فرآوری می شود و ظهور پیدا می کند و در واقع یک مجموعه به هم پیوسته ای است که مه ...
هنر ريشه در جهان بيني و هستي شناسي دارد؛ اگر هستي شناسي هنرمند عارفانه باشد، همه ي جهان را جمال و جلال مطلق الهي مي بيند و اين احساس زيباي خويش را به ديگران مي كند. اما براي اينكه يك هنرِ اثرگذار شكل بگيرد، نگاه عارفانه به جهان كافي نيست. علاوه بر آن هنرمند بايد «غايت عارفانه ي» جهان را هم بفهمد و ...
گاهی تلقي ما اين است كه به راحتي مي توانيم فرهنگ و تکنولوژی را تجزيه كنيم يعني اينكه تكنولوژي را بياوريم و فرهنگ آن را نياوريم؛ اما تكنولوژي وقتي وارد مي شود فرهنگ مربوط به خود را هم با خود مي آورد، كالا وقتي وارد مي شود، اخلاق مختص خود را هم با خود مي آورد، وقتي يك كشتي كالا وارد مي شود، در واقع ي ...
برخي در بحث تعارض سنت و تجدد با مغالطه دین را جزو سنت قرار مي‌دهند. اين مغالطه در هنر هم مطرح شده است. هنر مدرن که به ایده ترقی با همه مفاهیم آن و به ایده توسعه به مفهوم جدید آن، متعهد است دین را جزو سنت و در مقابل تجدد و ترقی و پیشرفت مي‌داند؛ نگاه هنر روشنفکری منفعل نيز به اين همین است. با کمي دق ...