نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed, 12 Dec 2018
حال آيا مى توان نامتناسب با هجمه وسيع دشمن، به دفاع واجب از حريم نورانى دين پرداخت؟ آيا غير از اين است كه لازمه چنين دفاعى،«اقامه حكومت» است؟ اگر به تهديد و تحديد گستره نظام كفر فرمان يافته ايم، آيا به غير از تمسك به ابزار قوى حكومت، مى توان در چنين مصافى نابرابر، نداى «هَلْ مِنْ مبارز» سر داد؟ آ ...
کشورهاي اسلامي و شيطان بزرگ مشارکت کنند. براي اين که جايگاه زنان در بيداري اسلامي مشخص شود، ابتدا بايد به تحليل کلان بيداري اسلامي پرداخت.
بيداري اسلامي از منظر حکمت تاريخ
حادثه هاي بزرگ در مقياس تحولات منطقه اي را بايد از زاويه حکمت يا فلسفه تاريخ تحليل کرد و عوامل و مقاصد اين تحولات و نحوه ...
بر مبناي يک نگاه كلان و با تحليلي فلسفة تاريخي، اين نتيجه قطعي است كه عالمان بصير هرگز نبايد دنباله رو روشن فکران سکولار باشند؛ به عبارت ديگر نبايد براي عبور از سلطنت در دام سكولاريسم افتاد. امروزه در مدل كلان بيداري اسلامي که در جهان ايجاد شده، دو مشكل وجود دارد؛ به عبارت ديگر انقلاب اسلامي در مقي ...
اگر انقلاب اسلامي ايران را از منظر حکمت يا فلسفه تاريخ تحليل کنيم سوالات مهمي از اين قبيل را بهتر مي توانيم پاسخ گوئيم: کمبودها و نقاط قوت انقلاب اسلامي چيست؟ براي رسيدن به آرمان هاي عالي انقلاب چه گام هايي بايد برداشت؟ جنبش نرم افزاري چه ضرورتي دارد؟ توليد علم ديني يعني چه؟ و...
بر این اساس، انتخابات، درون جریان کلی انقلاب اسلامی و در جامعه جهانی اتفاق می افتد؛ یعنی درگیری ای که بین انقلاب اسلامی و ظهور مجدد اسلام با جریان تجدد وجود دارد، در پیدایش این انتخابات هم بی شک نقش ایفا می کند . ما نباید انتخابات را در قالب ادبیات خرد و حتی کلان تحلیل کنیم و حوادث کوچک را اساس ...
حقيقت هنر، تجلي اين ذكر است؛ احساسي كه از عالم به واسطة ذكر پديد مي آيد، در هنر تجلي مي كند. هنرمند كسي است كه احساسي مقدم بر تعقل دارد و قادر است احساس خود را با زبانی زیبا و دلنشین ارایه کند و آن را به تفاهم تبديل كند و يا به وسيلة قالب یا ابزاري خاص، بر محور آن احساس مفاهمه نمايد. اين قالب ممكن ...
برنامه ريزي و اقدام در موضوع عفاف و نسبت آن با پوشش و آرايش، از ضرورت هاي بسيار جدي در دنياي اسلام به ويژه در بُعد درگيري با تمدن غرب است. حجاب بانوان علاوه بر اينکه از ارکان ضروري اسلام بوده و هيچ يک از فرق اسلامي در آن ترديد و اختلاف ندارند، يکي از شاخص هاي اجتماعي پيشرفت فرهنگ و تمدن اسلام نيز م ...