نسخه آزمایشی
دوشنبه, 12 خرداد 1399 - Mon, 1 Jun 2020
ما دو دستگاه داریم، دستگاه نبی أکرم که می خواهد روابط بر اساس محبت باشد و همه شرایع و قوانین اخلاقی و فقهی آن هم همین است، آن طرف هم دستگاه دشمنان حضرت است که می خواهند همه بنیان بر اساس لذت پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی باشد که تبدیل می شود به عداوت و درگیری، یک جامعه ای که باطن آن لجن زار است، ...
وقتی رحمت الهی رفت و نفسانیات آمد، هرکسی در جامعه می خواهد دیگران را استخدام کند، اگر هم از عدالت می گوید، به خاطر این است که بالاخره ما باهم زندگی می کنیم و اگر من بخواهم منافع خودم به دست بیاید و دیگران من را از بین نبرند، باید یک تعادلی داشته باشیم. این عدالت یعنی طوری جامعه بچرخد که منافع من ...
امام طریق معرفت و محبت خدا است. به اندازه ای که انسان به ایشان نزدیک و همراه امام شود، به همان اندازه به خدای متعال نزدیک می شود. پس باید همه دامنه وجود خودمان را جمع کرده و حول امام جمع شویم. اگر با امام حرکت کردیم، به توحید و معرفت می رسیم. بنیان جامعه مؤمنین بر مدار محبت خدای متعال و اولیاء او ...
حضرت مي خواهد ما با خود خدا زندگي كنيم. در زيارت امين الله می گوییم خدايا اين صفات را به نفس من بده، سيزده تا صفت است و آخرينش اين است که به من جاني بده كه از دنيا دل كنده باشد و مشغول به حمد و ثناي تو باشد، در دنيا زندگي مي كند ولي دل مشغولي اش تو هستي. انسانی كه به اميرالمؤمنين علیه السلام رسيد د ...
حاصل اعتکاف رسیدن به اخلاص و فرار از تعلقات دنیا و رسیدن به امام زمان علیه السلام است. فرار از عیش ضنک و تلخ و رسیدن به عیش شیرین است. وسط بهشت امام زمان علیه السلام برویم و بعد از این با ایشان باشیم. این را قدر بدانید و از آن محافظت کنید. هر گاه شیطان به طرف شما آمد با یک استغفار او را دور کنید ...
امتحان اصلی ما در این عالم امتحان به امام است. اگر کسی توانست خاک پای امام شود، پیرو امام شود، در پی امام برود، دل و قلب و قوایش پیرو شود، من اتبعنی شود، به مقصد می رسد. غیر از این راه دیگری هم نیست. بازی های زیادی در عالم هست. دنبال دنیا رفتن که الوان است. آن هایی هم که می خواهند به دنبال خدا برون ...
اگر كسي حضرت را تصديق نكند متصل به معصوم نمي شود و اصلا به تبري نمي رسد. یکبار است که من خودم تبري مي كنم یعنی اشاعه مي كنم و يك بار است که اقامه می کنم، حضرت تبري را اقامه كردند، یعنی به يك فرهنگ تبديل كردند. هر كسي با حضرت باشد به تبري مي رسد و اگر با ایشان نباشد نمي رسد. ميدان جاذبه‌ آن طرف و ...
انسان اگر بخواهد به زهد در يك مرتبه اي برسد بايد متعلق به بالاترش بشود والا نمي تواند در آن زاهد باشد. كسي كه علاقه به بالاتر پيدا كرد پاييني از چشمش مي افتد. شما آخرت را بر اولي برگزيديد و زاهد در اولي و دنیا شدهايد. آخرت ما ممكن است جنات و مقامات باشد اما آخرت حضرت خداي متعال است، كسي كه آخرتش ...
اگر کسی نعمت و هدف آن را شناخت و در مسیر صحیح به کار انداخت، شاکر می‌ شود. شاکر آن کسی است که نعمت را از خدا می ‌گیرد و در راه خدا خرج می‌ کند و الا اگر نعمت را از خدا بدانی و خرج خودت کنی، کفران نعمت است. شاکر آن کسی است که از یک دست از خدای متعال می ‌گیرد و از دست دیگر به او برمی‌ گرداند.
بالاترین ثواب و لذت و بهجت در قیامت برای موحدین این است که پرده کنار می رود و مقامات حجج الهی را می بینند و این که همه بهشت ذیل امیرالمؤمنین علیه السلام تعریف می شود. آن وقت حاضر نیستند همه بهشت را بگیرند و روی خودشان را از امیرالمؤمنین حتی یک لحظه برگردانند. کما اینکه لذت یک نظر به حضرت برای اهل آ ...