نسخه آزمایشی
دوشنبه, 30 فروردين 1400 - Mon, 19 Apr 2021
سؤالی که شایسته است در آن تأمل گردد و بزرگان نیز پاسخ های جامع و مناسبی به آن داده اند اين است که چه انحرافی در امت اسلامی رخ داد که در سال 61 هجری مسلمان ها حاضر شدند با كمال آگاهي و بصيرت و بدون هيچ گونه جهالت نسبت به شخصیت سیدالشهداء(ع) ایشان را به شهادت برسانند. چه تحول و انحرافي در جامعه مسلم ...
هدف همه آموزه هاي قدسي اديان، و حوادث بزرگي كه از طريق انبيا و اوصياء و مومنان در پیرامون آن ها و اتفاق افتاد اين بود كه زندگي دنيوي انسان را تحت تأثير قرار دهند و آهنگ آن را به سمت عبوديت و بندگي هدايت كنند؛ به گونه اي كه تمام زندگي بشر، آهنگ توحيد و پرستش خداوند متعال را پيدا كند . همه مفاهيم ...