نسخه آزمایشی
جمعه, 17 مرداد 1399 - Fri, 7 Aug 2020

امام؛ تبلور رحمت الله /شرح فراز «رحمت موصوله و آیه مخزونه» زیارت جامعه کبیره

ادامه تفسیر سوره ماعون در برنامه سمت خدا/ اطعام و اکرام ایتام ذیل نبی اکرم و امام معصوم/ تکذیب دین و سرمایه داری ذیل اولیای طاغوت

تبيين جايگاه راهبردي مهدويت در منظومه معرفتي اسلام/ نظريه پردازي در مقياس ظهور

درگیری تاریخی حق و باطل؛ افق نگاه هنرمند اسلامی/ هنر الهی و غیرالهی

تبیین رسالت ها و راهبردهای رسانه در جلسه با مجموعه اوج/ ایجاد ساختارهای موازی برای رسیدن به رسانه فعال  
آخرین مطالب