نسخه آزمایشی
دوشنبه, 14 اسفند 1402 - Mon, 4 Mar 2024
ایشان در توضیح حقیقت این نعمت، حدیثی را از امام رضا علیه السلام نقل نمودند و بر اساس آن حقیقت نعمت را به نعمت ولایت تفسیر کردند و تأکید نمودند منحصر دانستن معنای نعمت در نعمت های دنیایی، مثل خوردن وآشامیدن و ... و سؤال و جواب از آن ها نه تنها برای خدای متعال قبیح است بلکه برای هر میزبانی که سفره می ...
ایشان در ابتدای این جلسه، نگاه فلسفه تاریخی برای روشن ساختن سرحلقه های تاریخ، آن هم در موضوع مهم انقلاب اسلامی را ضروری دانستند و تأکید کردند انقلاب اسلامی، نیازمند پژوهش های جدیِ مبتنی بر اندیشه فلسفه تاریخی، برای تئوریزه کردن اصل انقلاب و نیز تولید دانش های پشتیبان آن می باشد که حق انقلاب در این ...
ایشان در ابتدای این جلسه با تقدیر از کار های پژوهشی جدیدی که در موضوع عاشورا و سید الشهداء شروع شده است این موضوع را نیازمند پژوهش های فقیهانه دانستند و سبک تفقه فقها و عمق حوزوی را برای این دست از پژوهش ها ضروری بر شمردند. ایشان در ادامه با توضیح درگیری نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان با شیاطین و ا ...
حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در ابتدا به تعریف عامی از مفهوم روشنفکری پرداختند و روشنفکر را کسی دانستند که با درکی که از تکامل اجتماعی دارد ورود به میدان می کند تا جامعه را از مسیر تکامل عبور دهد. ایشان فضای روشنفکری نخبگان مسلمان را دارای سه طیف سکولارهای مسلمان ،روشنفکران مسلمان و روشنفکران مذ ...
ایشان در توضیح اولین بخش از این رسالت با تمسک به حدیثی از امام رضا علیه السلام گفتند : اولین وظیفه ما آموختن معارف اهل بیت و تعلیم آن به دنیای تشنه امروز است . مقیاس رشد شیعیان و میزان سنجش جایگاه آنها ، آشنایی با روایات و داریت در روایات می باشد. ایشان در ادامه توضیح دادند که درایت در روایت همان م ...
در ابتدای این دیدار، معاون فرهنگی فارس، گزارشی از نفوذ و تأثیر رسانه ای این خبرگزاری ارائه کرد و در ادامه حجه الاسلام میرباقری درپاسخ به سؤالی به تبیین رسالت اصلی دفتر فرهنگستان در عرصه تولید علم پرداختند. ایشان وظیفه دفتر فرهنگستان را تولید مفاهیم بنیادی فرهنگ برشمردند و همین را شاخصه اصلی تمایز د ...