نسخه آزمایشی
سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue, 23 Jul 2024
اگر بخواهيم جمع بندي کنيم؛ ما از شأن تخاطب شارع بحث مي کنيم، اين شأن تخاطب شارع هم فلسفه فقه ما را سامان مي دهد؛ مي گويد حکمي که در فقه از آن بحث مي کنيد چيست، اضلاع اين حکم چيست، موضوعش چيست، مکلفش کيست. همين شأن تخاطب شارع مي گويد شما که با شارع تخاطب مي کنيد چگونه مي توانيد تفاهم کنيد، راه فهم م ...
اين ها زوايايي هستند که در تصوير ما از فقه دخالت مي کنند. حالا بعد از اين که تصوير ما از تفقه روشن شد، بايد به سراغ اين برویم که استناد ما به شارع، در اين ميدان وسيع، چگونه انجام مي شود؛ آیا ما می توانیم با همين علم اصول موجود این کار را انجام بدهیم يا بايد تغييراتي در آن ایجاد کنیم؟ اصلا مباني آن ...
روش ها خودبخود هماهنگ نمي شوند؛ احتیاج به یک بنيان هماهنگ کننده و دستگاه شاملي هست که بتواند همه تحقيقات را منسجم کند که ما از او تعبير مي کنيم به «فلسفه شدن» که فلسفه نظام تحقيقات هماهنگ و پايگاه هماهنگي عقلانيت است. البته اين هم کافي نيست، اين نرم افزار است و احتياج به سازمان و مدیریت تحقیقات دار ...
آنچه اساتید حوزه باید آن را دنبال کنند اینست که این ارتقاء به نحوی در فقه ایجاد شود که موجب انفعال در فقه و منابع و روش استنباط آن نگردد و در عین حال حرکت نیز رو به پیش باشد؛ باید جریانهای منفعلانه زیرپوستی حوزه و میزان انفعال آن شناسائی شده و از آن فاصله گرفته شود، و در عین حال باید به دنبال تحولی ...
تلقی من این است که می شود تئوریزه کرد و یک انسجام قرارگاهی در بین این جبهه متکثر ایجاد کرد مبتنی بر یک نظریه منسجمی که قرائت بشود، تحلیل بشود، تئوریزه بشود و نقشه راه از او استخراج بشود و ایجاد یک انسجام بشود و از ظرفیت های انقلاب اسلامی تا آسیب شناسی انقلاب اسلامی تا گلوگاه هایی که پیش روی ما هست. ...
احکام تناسبات متغیر هستند، لکن باید نسبتشان با دین تمام شود و از نسبت بین احکامِ جهت، و احکامِ متغیرها و متقومات با معادله و قواعد برنامه ریزی به دست می آید. به این معنی که علوم و قواعد برنامه ریزی را برای ترسیم و شناخت وضعیت به کار گرفته و بر اساس مجموعه احکام فقهی و سازوکارهای علمی و اجرائی، احکا ...
این دستگاه، جهاز هاضمه نرم افزاری است که می تواند تفکر غرب را درون خود هضم کند، البته نرم افزار کافی نیست، بلکه نرم افزار هماهنگ کننده سه حوزه باید در یک شبکه پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با این نرم افزار به کار گرفته بشود، آنگاه علوم غربی در جهاز هاضمه این شبکه تحقیقاتی به تدریج حذف و براساس بوم فرهنگ ...
این که می گویند مدیریت نیست و وکالت است دروغ می گویند؛ چه وکالتی؟ کدام زمان ما می خواستیم در این جنگ شرکت کنیم؟ شما جنگ راه انداختید، دانشمندان هم اداره اش کردند. ما هم نمی خواستیم در این جنگ باشیم به زور ما را کشاندید و کشور ما را اشغال کردید هفت میلیون تلفات نفوس داشتید. این دموکراسی است؟ دروغ اس ...
نظریه ما این است که دین حاکم بر همه حوزه های عقلانیت است. دین معرفت دینی نیست، گزاره هم نیست. دین نه صرفا گزاره ارزشی و توصیفی و تکلیفی است و نه معرفت دینی محض، دین جریان سرپرستی خدای متعال است در اختیارات عباد که یک جایی هم ممکن است در قالب یک گزاره، ظهور پیدا کند. اما این که نسبت بین این گزاره ها ...
بنابراین عرصه پرستش خدای متعال تمام عرصه های حضور اراده انسان است، یعنی در همه فعالیت های روحی تان باید پرستش خدای متعال واقع بشود. قلبتان، روحتان، عقل و فکر تان، و هر کجایی که انسان فعالیت می کند، در این فعالیت می تواند پرستش باشد می تواند هم نباشد، این یک بحث کلامی است، ولی در تبیین دایره فقه به ...