نسخه آزمایشی
شنبه, 09 مهر 1401 - Sat, 1 Oct 2022
البته اینکه کدام حکم ولائی و کدام حکم، حکم ثابت شرعی است و اینکه احکام ولائی چه دلالت ها و لوازمی دارند نیازمند تفقه است و ممکن است در مواردی قواعد استظهار جدیدی هم مورد نیاز باشد ولی همین که ایشان سعی کرده اند یک دلالت هایی از این احکام استظهار کنند خیلی متفاوت است با برخورد فقها با این احکام که ا ...
به عبارت دیگر مؤشر دومی که ایشان بیان کرده اند استظهار هدف عام از اهداف منصوص است، و همانطور که در مؤشر قبلی بیان شد، در این مؤشر هم اولا ممکن است در صغریات استظهارات ایشان شود ولی این نزاع در صغریات است و اصل کلامی که ایشان بیان فرموده اند یک نوآوری در امر اجتهاد است؛ ثانیا ایشان قاعده ای برای است ...
بنابراین یک طریق برای رسیدن به نظریات اسلامی استمداد از مفاهیم است. باید از نگاه عرفی به مفاهیم دست برداشت و توجه کرد که مفاهیم جدیدی در فرهنگ اسلام شکل گرفته است و پس از آن مفاهیم را بر اساس چارچوبه فرهنگ اسلام بازتعریف کرد، تا بتوان نظریات را استخراج کرد.
این ابزار و فن آوری گسترده و این توسعه ارتباطات برای توسعه اخلاق الهی نیست و اینطور نیست که برای توسعه اسلام هم همین ابزار و فن آوری ها مورد استفاده قرار بگیرد. لذا در واقعیت خارجی هم خروجی و محصول این ابزارها، توسعه دنیا پرستی و اخلاق مادی است نه توسعه خداپرستی.
یک قاعده دیگری که ایشان بیان کرده و اصلا به آن نپرداخته و آن را ارجاع به مرحوم نائینی و مرحوم علامه داده اند، اختیارات حاکم است. ایشان به این نکته اهمیت داده و آن را در عرض ثابت و متغیر و در عرض تزاحم و عناوین ثانویه مطرح کرده اند ولی آن را تبیین نفرموده اند.
اسلام شاخص هايى در خط سير بشر نصب كرده است. آن شاخص ها از طرفى مسير و مقصد را نشان می دهد و از طرف ديگر با علامتِ خطر انحراف ها و سقوطها و تباهي ها را ارائه می دهد. تمام مقررات اسلامى يا از نوع شاخص هاى قسم اول است و يا از نوع شاخص هاى قسم دوم.
احکام حکومتی که برای سرپرستی جامعه و انسان وضع شده است غیر از ثابت و متغیر است؛ در قانون ثابت و متغیر اینطور تصور شده است که انسان یک نیازهای ثابت و متغیر دارد و حکومت برای نیازهای متغیر انسان قرار داده شده است؛ درحالی که تربیت انسان بر مدار فطرت در مسیر درگیری با دستگاه شیطان واقع می شود لذا صرف ث ...
در دستگاه شیطان اخلاق مادی و حرص به دنیا را در انسان ایجاد می کند ولی در دستگاه انبیاء انسان بزرگ تر از دنیا شکل گرفته و فراغت برای انسان ایجاد می شود. لذا خود نیازمندی ها در دو دستگاه حق و باطل در دو مسیر رشد می کنند.
انسان فطرى پس از اين مقدمات قضاوت خواهد كرد كه يگانه راه خوش‏بختى و سعادت در مسير زندگى براى او همين است كه پيوسته موقعيت وجودى خود را در نظر گرفته و خود را جزء متصل و لاينفك و تحت حكومت جهان آفرينش و آفريده حقيقى خداى آفرينش دانسته و هرگز از اين موقعيت غفلت نورزد و در هر حركت و سكونى و در برابر هر ...
بنابراین گرچه در ظاهر برنامه های غربی ها، هیچ ایدئولوژی، آرمان و عقیده ای حکومت نمی کند و ظاهرا برای آنها هم حوزه مالانص فیه هستند ولی در واقع ایدئولوژی های خود را کاملا بر برنامه ها حاکم می کنند و این حوزه را کاملا به صورت ایدئولوژیک اداره می کنند.