نسخه آزمایشی
شنبه, 09 مهر 1401 - Sat, 1 Oct 2022
در توضیح آیه شریفه مرحوم مجلسی فرمودند این توبه از شرک و کفر است و ایمان به خدا و رسول؛ بعد هم عمل به تکالیف الهی است. اما بعد از اینها باید انسان به یک وادی هدایتی برسد تا غفران شامل او شود. این وادی هدایت هم اخذ به حجت الهی و اتباع از امر ولی است. این سیری است که جریان صدر اسلام با آن مواجهه شدند ...
رمز رسیدن به مقام صالحین هم معیت با صالحین اصلی عالم است. در سوره مبارکه نساء که بحث از تسلیم را مطرح کرده است – که قبلاً در بحث تسلیم اشاره کردیم – فرموده است رمز حرکت انسان تسلیم و طوع نسبت به نبی اکرم و اولیاء الهی است.
بعد در ادامه حضرت به همین نکته می پردازند که کسانیکه در وادی عمایه هستند و جهل دارند، تحیر و سرگردان می شوند و مسیر الهی را پیدا نمی کنند. روشن است که این عمایه، چشم ظاهری انسان نیست بلکه قلب انسان است که کور شده است و دیگر رویتی ندارد. کسیکه تدبری ندارد به بصیرت نخواهد رسید و اهتدائی هم برای او نخ ...
در نهایت اشاره می کنیم معنای این آیه شریفه شرط ولایت را در همه این مراحل توبه و ایمان و عمل صالح بیان کرده است و این نکته را در هم در ساحت فردی و هم در ساحت اجتماعی می شود معنا کرد. هم توبه و ایمان انسان مشروط به این اهتداء است و هم توبه و مومن شدن یک امت. امتی که با رسول خدا همراه شدند و ایمانی آو ...
باید توجه کرد که مقام شهادتی که در این آیه -و نیز روایاتی بعدی- که می خوانیم برای مومنین ذکر شده است مقام شهادت عمومی است و الا مقام شهادتی برای نبی اکرم و اهل بیت و مقربون هست که این آیه نمی خواهد همان را به همه شیعیان و مومنین نسبت دهد.
عرض شد که روشن است که معرفت امام باید همراه با معرفت و ایمان به خدا و رسول باشد و الا معنایی برای ایمان به امام نیست. لکن عده ای از این روایت بحث فقهی اصطیاد کرده اند که کفار به ولایت بلکه فروعات اصلاً مکلف نیستند. ما عرض کردیم این معنا از روایت روشن نیست. بلکه بعید نیست بگوییم این روایت در مورد عا ...
بنظر می رسد این توجیه خلاف ظاهر روایت است. این روایت از قوه معرفت بحث نمی کند بلکه معرفت بالفعل را اشاره کرده است. یعنی کسی که خدا و رسول را فعلاً نشناخته است از او معرفت امام نمی خواهند. و اگر معرفت و ایمان پیدا کرد بعد از او معرفت امام خواسته شده است.
در توضیح این ارتباط هم دو وجه ذکرشده است. وجه اول اینکه طریق معرفی امام بعدی، امام قبل است. امامت مقامی است که با معرفی امام قبل اثبات می شود. لذا چطور کسی امام اول را نشناسد، می تواند عارف به امام بعدی شود؟! وجه دیگر اینکه اگر بگوییم شناخت امام از طریق آثار هم ممکن است، گفته می شود این آثار در ائم ...
این حد از تسلیم در مقابل امام خواسته شده که در تک تک کلمات امام دقت کنید و کم و زیاد نکنید. نقل به مضمون ولو فی الجمله جائز بوده است ولی هرچه بادقت بیشتر انسان کلمات امام را نقل کند، حتماً امر دقیق تری منتقل می شود. ما گاهی تصرفاتی در کلمات امام می کنیم که خیال می کنیم کار مناسبی است یا خیلی فرقی ب ...
این روایت که ذیل ایمان به نور الهی در سوره تغابن است؛ راوی سوال می کند که این نور چیست؟ حضرت فرمودند این نور امام است که به قلب مومن می خورد و او را نورانی می کند. نور همه آسمان ها و زمین به همین نور است. بعد در ذیل روایت حضرت فرمودند کسی به ولایت و محبت اهل بیت نمی رسد، تا اینکه خدا قلب او را تطهی ...