نسخه آزمایشی
سه شنبه, 18 بهمن 1401 - Tue, 7 Feb 2023
در انتها هم حضرت فرمودند اگر کسی این مسیر را برود به کمال دین و ایمان می رسد. سیر رسیدن به ایمان و کمال دین، با امام رفتن است. اگر کسی از امام جدا شد، از حقیقت ایمان و دین جدا شده است. ایمان و دین هر دو به امام تفسیر می شود. مهتدی شدن انسان همین است. شاید این تعبیر ناظر به آیه شریفه «الیوم اکملت لک ...
در واقع فرمودند این استخلاص برای رسیدن به مقام انذار بود؛ کسی اگر بخواهد به مقام انذار برسد که صرفاً یک پیام عرفی را منتقل نمی کند. این ماموریت الهی است که خودش باید به انذار الهی رسیده باشد و حقیقتاً خوفی در دل داشته باشد تا بتواند آن را به مردم منتقل کند. اگر کسی در این وادی قرار گرفت به آن انذار ...
ابتدا حضرت در مقابل ادعای فقاهت او اشاره می کنند که این مقام بی حساب بدست نمی آید. خدا در زمین حججی دارد که آن مصطفی ها و برگزیده های خدا هستند. اینها هستند که وتد زمین و قائم به امر الهی هستند. اگر کسی قرار است به جایی برسد از طریق آنهاست. فقاهت باید ذیل امام و حجت الهی تعریف شود. بعد هم حضرت فرمو ...
ما عرض می کنیم همین فرمایش ذیل ایشان حرف بهتری است که آیه اولی الامر اتصال تمام را بیان کرده است و نیاز به ضمیمه کردن آیات دیگر نیست. و اصل بحث در کیفیت تبیین این اتصال امر و اطاعت است. در عین اینکه دستور و امر الهی به رسول داده می شود و رسول و امام هم در ساحتی امری دارند ولی اتصالی بین آنهاست که ت ...
اما این اتصال را چطور باید معنا کرد؟ یک معنا این است که بگوییم خداوند دستوراتی دارد. رسول هم دستوراتی دارد. امام هم دستوراتی؛ آیه شریفه فرموده از سه دستور باید تبعیت کنید. همین اتصال نشان دهنده احترام این سه ساحت دستور و پیوند آنها به هم است که اگر کسی می خواهد اهل توحید باشد باید هر سه قسم امر و د ...
البته این بحث در جای خود باید مفصل بحث شود که چطور خضوع در مقابل اولیاء الهی این توحید است و چرا چنین روابطی برقرار است. آیا این صرفاً یک قرارداد است که خداوند فرموده است که اگر به دنبال امام حق باشید موحد هستید و با اطاعت از او اطاعت نسبت به خدا خواهید داشت؟! آیا این یک شرط تعبدی صرف است؟! یا اینک ...
از اینجا روشن می شود که آنچه در امت نبی اکرم هم رخ داده است همین واقعه بوده است. یهود این امت که جریان نفاق بوده است، همین کار را کرده است و این طرح شرک بسیار پیچیده تر از شرک جریان بنی اسرائیل است؛ اینها مردم را به یک انحرافی کشیدند و خود را ارباب مردم قرار دادند. در روایات مکرری داریم اولاً منافق ...
البته این امر الهی که به امام می رسد، یک امر بسیط نیست بلکه امر منتشر و متکثره است که ذیل امر به پرستش است. همانطور که همه اوامر الهی ذیل بندگی جمع می شود و به نحوی این امر منتشر در همه اوامر است، امر به خضوع در مقابل امام صاحب امر هم همینطور است و این دستور هم در همه اوامر منتشر است. متقی کسی است ...
خلاصه اگر کسی می خواهد ملاقات با خدا بکند درحالیکه مومن است باید تقوی در مقابل امر الهی داشته باشد. این ملاقات اصلش در برزخ و قیامت است ولی ممکن است توسعه در معنا هم داده شود و از ملاقاتی بحث شده باشد که به نحوی در این دنیا هم وجود دارد؛ به این معنا که در واقع هر عمل انسان یک مواجهه مومنانه با خداس ...
در توضیح آیه شریفه مرحوم مجلسی فرمودند این توبه از شرک و کفر است و ایمان به خدا و رسول؛ بعد هم عمل به تکالیف الهی است. اما بعد از اینها باید انسان به یک وادی هدایتی برسد تا غفران شامل او شود. این وادی هدایت هم اخذ به حجت الهی و اتباع از امر ولی است. این سیری است که جریان صدر اسلام با آن مواجهه شدند ...