نسخه آزمایشی
یکشنبه, 03 مرداد 1400 - Sun, 25 Jul 2021
اما اینکه حجت بعد از خلقت هم هست یعنی عوالم بعدی انسان هم باید حجت الهی حاضر باشد و این دستگاه احتجاج و همراهی و سیر با حجت الهی هست. انسان وقتی با حجتی همراه می شود، ادامه او هم با همین حجت خواهد بود. حتی اگر بحث پاداش و جزا و محاسبه اعمال در قیامت هم مطرح شود، باز مواجهه دیگری با همین حجت طراحی ش ...
خلاصه اینکه اتمام حجت به معرفت الامام بازگشت می کند و به میزان معرفت به شئون امام، حجت بالاتری واقع می شود. حتی همین فقه مصطلح نیز چیزی جز شناخت شئون امام معصوم نیست. وقتی سطح بالاتری از فقاهت واقع می شود، در واقع سطح دیگری از معرفت به امام بدست آمده است و این حجت بالاتری بر ما خواهد بود. شناخت دین ...
البته روشن است که هر حجتی بروی زمین به میزان ظرفیت خود و مقداری که از نور و دین الهی برخوردار است، حجت را بر عباد تمام می کند. سطح احتجاج با عباد به میزان ظرفیت آن حجت الهی است. لذا هر نبی که حقایق توحید را با خود نازل می کرده است اوصیاء او ذیل او هستند و ظرفیتی متناسب با همان ماموریت داشته اند. پی ...
نکته اصلی در روایت مذکور همین بحث است که ما برای جمیع شئون مان نیاز به حجت الهی داریم که مسیر بندگی و توحید را برای ما میزان کند. فرقانی لازم داریم که فرق حق و باطل را در عالم روشن کند. اگر چنین حجتی در کار نباشد همه کارهای از دیدگاه الهی یکسان است و هرکسی هرکاری بخواهد انجام می دهد و میزانی جز نفس ...
یک نظر عدم حجیت و ادعای امامت ناحق را به جناب زید نسبت می دهند. یک نظر مستضعف بودن و خیرخواهی و مجاهد فی سبیل الله بودن ایشان است. یک نظریه هم حجیت قیام و ذیل امامت امام صادق علیه السلام بودن را بیان کرده اند که مرحوم مجلسی در مرآة العقول این نظریه را بعید می شمرند. ولی بنظر ما بعید نیست که این قول ...
خلاصه اینکه اصل وحدت ریشه در اله واحد و الله رحمان رحیم دارد و به میزانی که انسان ها حول این خدای رحیم جمع شوند و متخلق به اخلاق الهی و اخلاق امام حق شوند، وحدتی شکل می گیرد. این رحمت الهی و صفات رحمانی است که وحدت در روابط ایجاد می کند. لذا هیچ پیغمبری در این دنیا با پیغمبر دیگر نزاع نکرده است و ...
لذا در روایات ما این نعمت و حبل الهی که سبب تجمع است به یک نقطه بازگشت می کند. یک نعمتی در عالم نازل شده است که تبدیل به حبل الهی می شود و شما با تجمع حول او و تعلق به او برادر می شوید و به ائتلاف می رسید. خداوند متعال که محور وحدت شماست باید چیزی بفرستد که شما را جمع کند. این نعمت الهی در روایات ب ...
ممکن است توهم شود اینکه گفته می شود که دستگاه کفر در شک و تحیر و اختلاف است، این از جانب خودشان قابل درک نیست. ما با دیدگاه معرفت دینی می گوییم اینها در ضلال و شک و تحیر هستند. و الا خودشان چنین تصوری ندارد. لکن اینطور نیست؛ واقعاً کسی که در عالم کور حرکت می کند و نگاه شاملی ندارد، خودش می فهمد که ...
این بیان قرآن و روایات حرف مهمی است که قوای ما برای نورانی شدن عالم و رویت حقیقت عالم کافی نیست. ما تا هدایت الهی را دریافت نکنیم نمی توانیم خبردار عالم شویم. این حرف، انکار و تحقیر عقل و قوای انسان نیست بلکه دفاع از عقل است.
لذا نکته مهم در روایت این است که همه دستگاه معرفتی جریان کفر بجایی نخواهد رسید و واقعاً معرفت و یقین برای انسان ایجاد نمی کند. یعنی فقط اینطور نیست که اعمال جوارحی آنها بجایی نمی رسد بله اعمال جوانحی آنها و احوالات و کارهای علمی و معرفتی هم بجایی نمی رسد و در وادی تیه واقع می شود. بلکه هرچه تلاش می ...