نسخه آزمایشی
سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue, 23 Jul 2024
حجب نوراني هم اين است که انسان وقتي وارد وادي ولايت اميرالمومنين شد آنجا مقاماتي است، لذات متناسب با درجات است اما همه اش نوراني است و حجابی نيست. در بهشت سراسر لذات نوراني هستند و غفلت نيست ولي درجات حجاب نور است. اگر دو مؤمن نماز بخوانند نمازشان متفاوت است و ذكرشان به تبع از درجه ايمانشان در دو و ...
آن هايي كه در خانه اميرالمؤمنين هستند بازارشان هم مسجد است، لذا سوالي هم ندارد که چرا در بازار رفتي؟ من مسجد بودم و بازارم هم مسجد بود، اداره ام هم مسجد بود، خانه ام هم مسجد بود، همسرداري و فرزندداري من هم مسجد بود. اگر از خانه اميرالمؤمنين آمدي بيرون آنجا اجازه ذكر و اجازه رفعتی نيست و هزار سال نم ...
اگر سبيل الهي نبود ما راهي به خدا نداشتيم! راه ما بسته بود و سوال و جوابي هم نبود. اگر راه خدا بود اما من به آن راه هدايت نمي شدم، باز هم سوال و جوابي نبود! اما خداوند می فرماید اين انسان با اين ظرفيت را ما به سبيل خودمان هدايت كرديم. پس حالا كه ما هدايتش كرديم و سبيل خودمان را به او نشان داديم با ...
اگر انسان از اين اسباب عبور كرد و منتهي اليه نعمت را كه خدا است ديد، قدم چهارم را برداشته است. اگر كسي از دست اسباب گرفت وابسته به اسباب مي شود اما اگر از دست اسباب نگرفت محبت اسباب از دلش بيرون مي رود. آن وقت قدم چهارم اين است كه همه نعمت ها را از خدا مي بيند. خداي متعال هم به او عنايت مي كند و قل ...
پس عنايت كرديد که مقياس درگيري كجا است، در باطن عالم يك درگيري بين نبي اكرم و ابليس است كه اين درگيري همه عوالم را مي گيرد. اين درگيري بين نور و ظلمت است، بين عقل و جهل است، بين طاعت و استكبار است، بين نبي اكرم و ابليس است. ابليس جهل است و قوايش قواي جهل هستند، نبي اكرم عقل است و قوايش هم قواي عقل. ...
درجاتي كه در سير پيدا مي شود همين است، خداي متعال را در اين اسم اعظم ديدن، در اعظم تجلياتش مشاهده كردن، در اعظم آيات الهي به حضرت حق عارف شدن ، این که شعاع معرفت و محبت وجود مقدس اميرالمؤمنين كه كلمه ايمان و محبت الهي است در وجود انسان بيافتد، اين ديگر بالاترين درجه است. براي غير از چهارده معصوم با ...
بهشتي ها مي بينند كه درخششي در بهشت است، به خدايا می گویند: خورشيد كه اينجا نيست! صدا می آید که وجود مقدس فاطمه زهرا با اميرالمؤمنين مشغول مذاكره بودند، اين نور ساطع از دهان مبارك ايشان است. انواري كه همه مؤمنين با او هدايت مي شوند همه برمي گردد به همين يك نور، لذا كوثر رسول خدا است و كار را تمام م ...
البته مي شود انسان پاي بلا معصوم نايستد و به حسب ظاهر حساب خودش را جدا كند. آن هايي كه ايستادند شدند حبيب و زهير و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و آن هايي هم كه نايستادند تكليفشان معلوم است. ولي اگر ايستاديم بلاء بي ترديد ما را هم مي گيرد، و آن وقت معصومين عليهم السلام چون ما بخاطر تحمل ولايت آنها م ...
پس در آن ظلمات كسي كه ما را نجات مي دهد حضرت زهراست. نور حضرت تا دركات جهنم رفته و مومنين را دستگيري مي كند. وقتي حضرت در آن دركات جهنم می آید، آتش جهنم را خاموش مي كند و مومن را نجات مي دهد. در وادي نور هم حضرت مشكات نور است و با جذبه هاي نوري و معنوي خودش ما را سير مي دهد و به حقيقت اميرالمومنين ...
پس مقياس درگيري، مقياس آيه نور و ظلمات و درگيري بين نبي اكرم و شياطين است، موضوعش هم ادامه نبوت و هدايت و توحيد است. چون مي دانيد اگر راه مردم را به پيغمبر خدا مي بستند راه همه انبياء بسته بود، چون همه انبياء خلاصه در نبی اکرم مي شوند. بعد از آن هم بت پرستي بر جهان غالب مي شد. اين نبود كه حضرت عيسي ...