نسخه آزمایشی
شنبه, 02 بهمن 1400 - Sat, 22 Jan 2022
آدمی که دل مشغولیش به خودش باشد حتما فساد می کند. آدمی که مال خدا را مال خودش می داند، هر کجا که زمین بگذارد فساد است. قارون هر طور که این مال را خرج کند، فساد می کند. ولی اگر انسان خودش را امانتدار بداند دیگر به دنبال کار خودش نیست و به دنبال امر و نهی خداست؛ آن وقت هر کاری که بکند اصلاح است. انسا ...
دار ولایت امام، دار دائر است. امام نعمت است و بنا بود مردم در محیط نعمت و معرفت و توحید، غرق در بهجت باشند اما رفتند وسط جهنم. بنا بود طعامشان بهشتی بشود و از شجره طوبی بخورند، اما مردم را بردند تا از شجره زقوم بخورند. دنیا همین طور است، آدم وقتی از دنیا بهره می برد، مضطرب می شود. فضا شد فضای جهنم.
لذا می شود صعب و مستصعب، کار سخت است و یک دشمنی هم دائما کار را سخت تر می کند و مانع میشود. تمام مراقبه ما باید همین یک کلمه باشد که با امام در عالم سیر بکنیم و با این همه نتایج هم حاصل خواهد شد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تمام شفاعتشان همین است که ما را به وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین م ...
ولی در دنیا اگر از طعام جهنم خوردی، برای هر لقمه اش از تو سوال می کنند. انسانهایی که با امام راه می روند سوال و جواب ندارند. انسان هایی که از امام فاصله می گیرند پنجاه هزار سال در قیامت معطلشان می کنند. به اندازه پنجاه موقف که هر موقف هزار سال است.