نسخه آزمایشی
سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue, 23 Jul 2024
کسی که می تواند حلقه اتصال ما باشد و در این امتحان نگذارد ما از امیرالمؤمنین جدا بشویم فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. حضرت آمدند وسط میدان ایستادند و همه چیز را تحمل کردند چون با خدا قرار بسته بودند که ما را به امیرالمؤمنین متصل کنند. حلقه وصل ما به امیرالمؤمنین حضرت زهراست. هرکسی می خواهد متصل به ح ...
مسیر حضرت زهرا مسیری است که حضرت در عالم برای ما باز کردند و ما باید در این وادی مسابقه بدهیم که هستی خودمان را در راه امیرالمؤمنین و در راه خدا و در راه نبی اکرم بدهیم. شروعش هم از انفاق مال و امکانات است. بعد می رسد به انفاق جان که باید بیاوریم. به امام صادق عرض کرد که آقا چرا پا در رکاب نمی کنید ...
راه رسیدن به امیرالمؤمنین و مقام تسلیم هم این است که دامن حضرت زهرا را بگیرید. این رشته چادر حضرت را بگیرید، رها نکنید تا این نفس ما را تسلیم به امیرالمؤمنین کنند و به امیرالمؤمنین بسپارند و وصلش کنند؛ «إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا»، نفس ما را پاک کنند «بِالْبُشْرَى لِنُبَشِّرَ أَنْف ...
وجود مقدس فاطمه زهرا محور بلا در این امتحانات هستند و واقعا کسی غیر از حضرت زهرا در این شرایط در برگرداندن حق به مدار امیرالمؤمنین اصلا نمی تواند کاری بکند. سلمان ها و ابوذرها مأمور به سکوت هستند و فقط این وجود مقدس است که می تواند کار بکند و با خدا قولش را بسته که بیاید و بایستد و کار را تمام کند ...
وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آن ودیعه الهی است که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم برای مقابله با این مکائد عطا کردند. او با خدا عهد بسته بیاید این کیدها را این مکرها را برملا کند و نگذارد مؤمنین گرفتار الهاء و تکاثر و غفلت و مسجد ضرار و بشود و با شهادت خودشان مانع این اتفاق شدند. بعد هم نس ...
وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای مقابله با همین فساد و با همین الحاد در اسماء پا به میدان گذاشت و البته کار را هم برای موحدین و مؤمنین تمام کرد و همه خوبان عالم را از دست شیطان و این شیاطین بیرون آورد. آن داستان شفاعت حضرت در قیامت که حتی اگر کسی یک جرعه آب در محبت حضرت به دست کسی داده باش ...
وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آن حقیقت نورانی و مقدسی است که در عالم آمده و با خدا عهد بسته که این انحراف در مسیر توحید را به مسیر خودش برگرداند و نگذارد مؤمنین منحرف بشوند. لذا وجود مقدس فاطمه زهرا با همه وجود به میدان آمده و مسیر را به مسیر توحید برگردانده و ما را به اسماء الله الحسنی برگر ...
وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها همه تلاششان این است که مؤمنین را با امیرالمؤمنین نگه دارند و این شیطنت ها آنها را جدا نکند و سرکش نشوند. وقتی عباس آمد به امیرالمؤمنین گفت من مردم را می آورم تا با شما بیعت کنند، حضرت فرمودند کوره است. به تعبیری فرمودند اینجا شما کاره ای نیستید و اگر یک کسی بتوا ...
بعد از سقیفه رضا و سخط حضرت زهرا تقسیم شده است. این طرف هرکسی با حضرت امیر باشد در محیط رضوان حضرت زهراست و هر کس آن طرف می رود مورد سخط حضرت زهراست. آن دو نفر امیرالمؤمنین را واسطه کردند و عیادت حضرت زهرا آمدند. حضرت فرمود یک سوال از شما می کنم اگر جواب دادید شاید با شما حرف گفتم، یادتان هست که در ...
وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای این که جلوی این انحراف گرفته بشود و باب توحید سد نشود و انحراف در اسباب ایجاد نشود و بت پرستی به اسم خدا پرستی در عالم جایگزین نشود وارد میدان شدند. انحراف در اسماء یعنی پرستش غیر به اسم خداپرستی، درِ خانه امیرالمؤمنین را ببندی و درِ خانه دیگری را باز کنی. ...