نسخه آزمایشی
سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue, 23 Jul 2024
برنامه ریزی كفار و آنهایی كه جبهه مقابل حضرت هستند همین است. تلقی نباید این باشد كه دستگاه معاویه ای كه همه امكانات را به سمت خودش می كشد و این جریانی كه بعد از سقیفه در دنیای اسلام اتفاق افتاد، یك چیز جدایی از سقیفه است. دستگاه و امپراطوری بنی امیه كه الان هم مدل امپراطوری های جهان ادامه همان امپر ...
رزق پروردگار كه برای شما در نظر گرفته روزی بهتری است. آنچه كه از دست پیغمبر می رسد همانی نیست كه از دست ابوجهل و بنی امیه و دیگران می رسد. رزقی كه خدا برای مومن در نظر گرفته سر سفره امیرالمومنین و امام زمان است؛ و این چه دخلی دارد به رزقی كه سر سفره بنی امیه است. آنجا همه چیزش نجس است و اینجا همه چ ...
این انفاق در جامعه مومنین یك بنیانی دارد. بنیانش محبت بین مومنین است مومنین وقتی گرد امامشان جمع شدند و محبت امام در دلشان پیدا شد و بر محور خدای متعال و ولی خدا به همدیگر دلدادگی پیدا كردند «المتحابون فی الله» شدند؛ یعنی كسانی كه در راه خدای متعال همدیگر را دوست می دارند، همه روابط بین مومنین بر ا ...
در محبت امام مومنین به جایی می رسند كه جمع المال می شوند و مالشان مال امام می شود؛ منتهی مراقب هستند كه بهتر مصرف كنند؛ هر كس كه كمتر برمی دارد بیشتر در این مال سرمایه گذاری می كند. پس این یكی از بنیان های اصلی جامعه مومنین است. در جامعه مومنین اگر از مال و آبرو و قدرت و امكاناتشان برای همدیگر خرج ...
آنهایی كه ایمانشان ایمان مستقر نبوده در آن لحظه ممكن است ایمان را از دست بدهند. یك عده ای ایمانشان ثابت و تثبیت شده و جزء وجودشان است؛ مثل بوی عطر که از خودش است ولی آدمی كه عطر می زند بو از خودش نیست و ممكن است این بو سلب شود چون خودش معطر نیست؛ اما عطر معطر است. در واقع یك كسی خودش مومن است و یك ...
حال این شكری كه ما باید انجام بدهیم چیست؟ عرض كردیم كه شكر کردن، شش یا هفت ركن دارد: ركن اول شكر این است كه انسان نعمت های خدای متعال را مورد توجه قرار بدهد و از نعمت غافل نباشد. غفلت از نعمت كار خوبی نیست. خدای متعال نعمتی به انسان داده و انسان باید متوجه آن نعمت باشد؛ مثلاً جوانی و سلامتی و عمر و ...
در روایات مكرر آمده و معصومین فرموده اند و از ائمه متعددی این حدیث نقل شده که آنهایی كه از بندگی نفس و شیطان و دنیا نجات پیدا می كنند و عبد خدای متعال می شوند و از غیر خدای متعال نمی ترسند و از غیر خدای متعال كمك نمی خواهند و غیر خدای متعال را نمی خوانند، اینها عباداتشان یكسان نیست. بعضی هایشان طمع ...
خدا رحمت كند یك استادی داشتیم می گفت: نمی خواهد بروید همه كتاب های یك مكتب را بخوانید؛ شما اگر اندازه خودتان را بدانید هیچ وقت فریب اینها را نمی خورید شما وقتی می خواهید بروید یك جفت كفش بخرید، اگر بدانید كه شماره پایتان چیست، كفش زمستانی می خواهید یا تابستانی می خواهید یا برای كوهنوردی می خواهید ی ...
[صلوات] اقرار به مقامات او است كه او صاحب مقامات و صاحب طهارت و عصمت مطلقه است و حقیقت وحی و نبوت كلیه به ایشان عطا شده است. باید به مقاماتی كه پیامبر دارد اقرار بكنیم و این اقرار و اعتراف اثر دارد؛ انسان وقتی اقرار كرد باید تسلیم او هم باشد؛ زیرا اگر همه خیرات در دست اوست و با او همه غیب در اختیار ...
اگر كسی این سه قدم را برداشت و اسیر اسباب و اسیر نفس نشد، راه برایش باز می شود و در پشت صحنه دست خدای متعال و حضور حضرت حق و رحمت حق و لطف الهی را می بیند. خدای متعال به او نعمت می دهد و همه نعمت ها به خدای متعال بر می گردد. نعمت های خدای متعال دو دسته هستند: یك عده نعمت هایی كه مربوط به رحمت عام خ ...