نسخه آزمایشی
جمعه, 04 خرداد 1403 - Fri, 24 May 2024
تحلیل حضرت این است که می گوید دوره هارون، دوره دارالفاسقین است و باید امت را از دل این دارالفاسقین بیرون بکشیم و باید تفکیکشان کنیم و نگذاریم هارون مؤمنین را هم با خودش در دل جهنم ببرد. اینها می خواهند مؤمن را هم از امیرالمؤمنین و از بهشت محروم کنند. ما هم می خواهیم مؤمنین را از دل این جهنمی که شما ...
هرچه به عصر ظهور نزدیک می شویم ابتلائات سخت تر می شود. در روایات داریم غربال می شوند «لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً» و آنهایی که پای کار می ایستند به لقاء و مشاهده حقایق می رسند؛ و حقیقت ظهور آن حقیقت ولایت امام و آن حقیقت نور توحید است، حقیقت جریان هدایت الهی است که در عالم ظاهر می شود و انسان به هدا ...
مستکبرین دنبال یک دهکده جهانی و در جلوتر دنبال حکمرانی مجازی هستند و همه عالم را می خواهند در عالم خیال ببرند و جهان مجازی درست کنند. شما اگر نپذیرفتید، آنها با شما درگیر می شوند. یک درگیری سیاسی فرهنگی اقتصادی را با شما شروع می کنند و از همه زوایا شما را تحت فشار قرار می دهند.
آن سیصد و سیزده نفر را هم حتی حضرت امتحان می کند. یک امتحان سختی حضرت از آنها می گیرند تا تثبیت بشوند وقتی امتحان سخت ازشان گرفته می شود در نقل دارد وقتی حضرت نامه مأموریت را می خوانند دوازده نفر هستند که اینها در آن صحنه امتحان هم سربلند اند و هیچ تردیدی نمی کنند، لذا عالم باید برای ظهور حضرت آماد ...
وقتی حقیقت این ولایت در عالم ظاهر بشود، حجاب ها کنار می روند. لذا یکی از معانی غیبت همین است که حقیقت ولایت در پرده رفته و با ظهور امام زمان حجاب کنار می رود و این پرده آشکار می شود. بنابراین درست است عالم به محیط ایمان می رسد ولی رسیدن به محیط ایمان و این که عالم دارالایمان بشود، به شرط این است که ...
لذا در اعراف یکی «ائمۀ الاعراف» اند، یک عده هم هستند که جهنمی نیستند ولی راه بهشت هم به رویشان بسته است. آنها در این وادی اعراف که یک مقامی از مقامات ولایت اهل بیت است گیرند که در آخرت در قالب اعراف ظهور پیدا می کند. حالا تعبیر شده به یک ریگزار و وادی ای که بر روی پل صراط است و باید از آنجا عبور کن ...
بخشی از وفای به نذر همین است که هر کجا لازم است دست دهنده ای داشته باشد. این ابرار دست دهنده دارند و از امکانات خودشان، امکانات معنوی شان و امکانات ظاهری شان برای دستگیری از دیگران هزینه می کنند، همان امکاناتی که به آن دلبسته اند و از دلبستگی هایشان می گذرند تا با امامشان راه بروند. البته این هم جز ...
اگر انسان متعهد به مقامات ائمه باشد، اقرار کند و سپس متعهد نیز باشد، می تواند با ائمه راه برود. اگر اقرارهایش را فراموش کرد و عزم نداشت، وارد وادی نسیان می شود. پس اقرار است و عهد؛ اگر بر اقرارها عزم نبود، عهدها از دست می رود. اگر عازم نبودیم بر این که امیرالمومنین، امیرالمومنین است، بالاخره یک جا ...
حالا ما گرسنه می شویم، تشنه می شویم، خسته می شویم آب گیرمان نیاید بیچاره می شویم. نخوریم یک جور بیچاره ایم، بخوریم یک جور دیگر، در عالم دنیا اینطوری است؛ بهلول به هارون الرشید گفت اگر در بیابانی گرفتار بشوی و از تشنگی مشرف به موت باشی چقدر حاضری بدهی برای یک لیوان آب یا یک جرعه آب گفت نصف حکومتم را ...
عبادت حضرت برای این بود که این ماه را آباد کنند. عبادات معصومین در عالم دنیا برای شفاعت است و خدای متعال می فرماید پیامبر ما شما نافله شب بخوان تا به مقام محمود برسی. مقام محمود یعنی مقام شفاعت. این ماه، ماه نبی اکرم است و حضرت در این ماه شفاعت می کنند و برای این که شفاعت بکنند باید وارد این ماه بش ...