نسخه آزمایشی
جمعه, 04 خرداد 1403 - Fri, 24 May 2024
دنیا واقعا بحر عمیقی است و خدای متعال برای ما در این دریای مواج و طوفانی کشتی نجاتی قرار داده که آن وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هستند. در معارف مکرر شده که از سیدالشهداء به کشتی نجات تعبیر می شودکه هم چراغ هدایت است و هم کشتی نجات است. در این فضای ظلمانی که مستکبرین در عالم ایجاد کردند که انسان ن ...
نتیجه اینکه وجود مقدس فاطمه زهرا آن گوهری است که خدا او را تنزل داده است. لذا بحث پردامنه ای هم در تشریفات تنزل حضرت در این عالم است که روایتش در امالی مرحوم صدوق آمده که با چه تشریفاتی حضرت نازل شده است که آن هم باید بحث بشود. همه ائمه با یک تشریفات خاص نازل شدند، مومن هم با یک تشریفات خاص نازل می ...
مدح ما را هم از خودمان بگیرید از دیگران نگیرید. مسالب اعداء ما هم از ما بگیرید از دیگران نگیرید آن طوری که ما راه می رویم در عالم راه بروید. جلو بروید غرق می شوید عقب بیافتید هلاک می شوید. یک کشتی هم در این دنیای طوفانی مواج نیست اگر کسی غرق شد تا قیامت این غرق بودن ادامه دارد.
تمام نصرت هایی که به مؤمنین می رسد و تمام غلبه های باطنی مؤمن در مسیر حرکت به سمت خدای متعال، یک درگیری های سنگین دارد که در این درگیری ها نصرت الهی باید ما را کمک کند تا بتوانیم غلبه کنیم. تمام غلبه هایی که برای مؤمنین حاصل می شود به واسطه نصر الهی است و آن کلمه نصر الهی و آن منصوره ای که خدا آن ر ...
لذا این دستورات و اذکاری که در این ماه ها به خصوص به آن دستور داده شده و خوب هم هست که انسان فرصتی را در ماه رجب و شعبان، که مقدمه رمضان است، برای خودش ایجاد کند برای همین دستورات و اذکاری که وارد شده است. ثمره این اذکار باید گشایش راه به سوی امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. خروجی ماه رجب باید درک مح ...
یک موقع آدم دارد بد می کند و سرش زیر است و با شرمندگی پیش خدا می آید اما یک موقع سرش را بالا می گیرد و بد می کند و این عاقبتش می شود که ائمه را هم تکذیب می کنند. خطر گناه این است که آدم را به یک جایی می رساند که بد بدی می کند؛ یعنی گناه می کنیم و بی مبالات می شویم.
بنابراین ما باید یک گفتمانی بر اساس شعار های امام و ادبیات حضرت آقا شکل بدهیم. از جمله مطالب مهم این است که ما باید حتما شعار های مثبت رقیب را تملک و از دست آن ها بگیریم و این شعار ها را برای خود کنیم. نباید دفاع از آزادی شعار آن ها باشد و ما متهم به مخالفت با آزادی بشویم؛ این ها کی طرفدار آزادی بو ...
دیگران از حضرت دور شدند ما حق نداشتیم از حضرت دور بشویم که، ما چرا ذیل جریان سقیفه قرار گرفتیم و فاصله گرفتیم؟! حالا یک نگاهی به زندگی خودمان کنیم معلوم می شود که چقدر رنگ و بوی حضرت در ماست. یک بزرگی می فرمود، شیعیان در اعتقاد خوبند ولی در عمل بد عمل می کنند و این چوب دارد. اعتقادشان خوب است ولی د ...
در دعوای بین نبی اکرم و شیطان اینها می خواهند ناجی ملت بشوند، می خواهند فرمان این لوکوموتیو را از دست امام بگیرند و ببرند به سمتی که خودشان تشخیص می دهند و ملت را نجات بدهند، امام می فرمود تا ظهور حضرت بقیه الله این راه ادامه دارد و امام می فرمود اگر کسی آدم خوبی هم باشد ولی دنبال تحقق عصر ظهور نبا ...
ما اگر بخواهیم هدایت بشویم باید از این مسیر حرکت بکنیم. بنابراین دستیابی به تمام اسرار هدایت الهی از کتاب تا امام و انوار هدایت الهی، به واسطه فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این است که حضرت حلقه اتصال ما به حقیقت توحید و نبوت و همه هدایت الهی حلقه اتصال ما به خدای متعال و لیله القدر ما هستند؛ هم ...