نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 09 فروردين 1402 - Wed, 29 Mar 2023
البته ما باید ساز و کاری تعبیه کنیم که نه فقط در فضای انتخابات، بلکه در بقیه فضا ها این نیرو ها هم افزا بشوند. اگر یک قرارگاه واحدی وجود داشته باشد که این ها را هم افزا کند تا در لحظه نیاز، تصمیم های معقول بگیرند، این تکثر، مانع حرکت ما نیست؛ اما اگر این تکثر هم افزا نشود و با هم به چالش های بی جهت ...
بنابراین ما رئیس جمهوری می خواهیم که مأموریت انقلاب اسلامی را ایجاد تمدن اسلامی و حرکت به سمت ظهور بداند. حضرت امام می فرمودند اگر کسی در این کشور خدمت بکند، ولی توجه به عصر ظهور نداشته باشد، خائن به این ملت است. لذا کسی که به دنبال مدرنیزاسیون است و می خواهد نظم جهانی را بپذیرد، چه در قالب این که ...
متأسفانه هنوز هم وقتی در بعضی جا ها صحبت از این مسئله می شوند، می گویند یعنی نظر شما این است که هواپیما حرام است یا از برق استفاده نکنیم؟ این حرف ها به این دلیل است که به این که ما از این ها عبور کرده ایم توجه نمی کنند و متوجه نمی شوند که مسئله ما، مسئله انقلاب صنعتی است، نه محصولاتش. البته ما باز ...
تمدن رقیب، بوسیله هنر فضائی تخیلی ایجاد میکند که آن فضا، با افقهای روبروی انسان تماس می گیرد؛ آنان در دوران حکمرانی مجازی، سعی می کنند هنر را به موضوع اصلی زندگی انسان تبدیل کنند؛ دیگر هنر برای این نیست که عرصه زندگی واقعی را دستخوش تحول کند، بلکه اکنون خود تبدیل به موضوع شده است به این معنی که تلا ...
این دوره در صورتی موفق است که خروجی آن همین نگرش را بدهد که ما در چه شرایطی قرار داریم و اگر بخواهیم یک زندگی مناسبی برای خود طراحی کنیم، باید طرح مان در چه مقیاس و با چه نگاه و با چه افق و با چه اصولی شکل بگیرد. قاعدتا این طرح باید بتواند این را تأمین بکند و امیدوارم از عهده آن بر بیاید.
بنابراین ما باید یک گفتمانی بر اساس شعار های امام و ادبیات حضرت آقا شکل بدهیم. از جمله مطالب مهم این است که ما باید حتما شعار های مثبت رقیب را تملک و از دست آن ها بگیریم و این شعار ها را برای خود کنیم. نباید دفاع از آزادی شعار آن ها باشد و ما متهم به مخالفت با آزادی بشویم؛ این ها کی طرفدار آزادی بو ...
در دعوای بین نبی اکرم و شیطان اینها می خواهند ناجی ملت بشوند، می خواهند فرمان این لوکوموتیو را از دست امام بگیرند و ببرند به سمتی که خودشان تشخیص می دهند و ملت را نجات بدهند، امام می فرمود تا ظهور حضرت بقیه الله این راه ادامه دارد و امام می فرمود اگر کسی آدم خوبی هم باشد ولی دنبال تحقق عصر ظهور نبا ...
محور همه این اتفاقات عظیمی که برای اصلاح امت شکل می گیرد، عاشوراست. عاشورا محور برگرداندن امت از مدار شرک و بت پرستی و نفاق، بر مدار توحید و امام حق است. عاشوراست که جامعه را از مدار تنازع و گسست و صفات رذیله، به مدار اخوت و برادری دینی باز می گرداند؛ اصلاح امت یعنی همین برگرداندن جامعه به توحید.
مناظره و گفت و گو هم باید همین طوری باشد؛ یعنی هم کاملا ظاهر علمی داشته باشد و هم موضوع داشته باشد و هم هیئت ناظری داشته باشد که قوانینی برایش تعریف کنند. مثلا در این بحث هایی بعد از اخبار بیست و سی گذاشته می شود، داوری وجود ندارد و آخر سر هم مخاطب متوجه نمی شود که بالاخره چه کسی درست می گفت و چه ...
این دولتی که انسان ها را این طور تربیت می کند و در این کوره رذائل اخلاقی می دمد و انسان ها را نسبت به دنیا حریص می کند، می خواهد از انسان ها برای توسعه استفاده کند. انسان ذاتا نسبت به دنیا حریص است و این دولت می آيد این صفات رذیله را در او ایجاد می کند و او را نسبت به دنیا تحریک می کند تا از او است ...