نسخه آزمایشی
شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat, 21 May 2022
این دوره در صورتی موفق است که خروجی آن همین نگرش را بدهد که ما در چه شرایطی قرار داریم و اگر بخواهیم یک زندگی مناسبی برای خود طراحی کنیم، باید طرح مان در چه مقیاس و با چه نگاه و با چه افق و با چه اصولی شکل بگیرد. قاعدتا این طرح باید بتواند این را تأمین بکند و امیدوارم از عهده آن بر بیاید.
بنابراین ما باید یک گفتمانی بر اساس شعار های امام و ادبیات حضرت آقا شکل بدهیم. از جمله مطالب مهم این است که ما باید حتما شعار های مثبت رقیب را تملک و از دست آن ها بگیریم و این شعار ها را برای خود کنیم. نباید دفاع از آزادی شعار آن ها باشد و ما متهم به مخالفت با آزادی بشویم؛ این ها کی طرفدار آزادی بو ...
در دعوای بین نبی اکرم و شیطان اینها می خواهند ناجی ملت بشوند، می خواهند فرمان این لوکوموتیو را از دست امام بگیرند و ببرند به سمتی که خودشان تشخیص می دهند و ملت را نجات بدهند، امام می فرمود تا ظهور حضرت بقیه الله این راه ادامه دارد و امام می فرمود اگر کسی آدم خوبی هم باشد ولی دنبال تحقق عصر ظهور نبا ...
محور همه این اتفاقات عظیمی که برای اصلاح امت شکل می گیرد، عاشوراست. عاشورا محور برگرداندن امت از مدار شرک و بت پرستی و نفاق، بر مدار توحید و امام حق است. عاشوراست که جامعه را از مدار تنازع و گسست و صفات رذیله، به مدار اخوت و برادری دینی باز می گرداند؛ اصلاح امت یعنی همین برگرداندن جامعه به توحید.
مناظره و گفت و گو هم باید همین طوری باشد؛ یعنی هم کاملا ظاهر علمی داشته باشد و هم موضوع داشته باشد و هم هیئت ناظری داشته باشد که قوانینی برایش تعریف کنند. مثلا در این بحث هایی بعد از اخبار بیست و سی گذاشته می شود، داوری وجود ندارد و آخر سر هم مخاطب متوجه نمی شود که بالاخره چه کسی درست می گفت و چه ...
این دولتی که انسان ها را این طور تربیت می کند و در این کوره رذائل اخلاقی می دمد و انسان ها را نسبت به دنیا حریص می کند، می خواهد از انسان ها برای توسعه استفاده کند. انسان ذاتا نسبت به دنیا حریص است و این دولت می آيد این صفات رذیله را در او ایجاد می کند و او را نسبت به دنیا تحریک می کند تا از او است ...
انقلاب اسلامی و این جریان انقلابی که می تواند ترکیبی از انقلابیون دو جریان باشد باید مرزهای تقسیم بندی ها را به هم بزند و قرارگاه هایی برایشان تشکیل بشود و ادامه انقلاب اسلامی را تا تمدن اسلامی ادامه بدهند. این عامل اصلی فروپاشی غرب است؛ حضرت آقا هفت موضوع می گویند، اعم از علم و دانش و معنویت و اخل ...
شما بخواهید یا نخواهید خدای متعال پرچمداری تمدن اسلامی را به دست ایران سپرده و این شرافت را به آن ها عطا کرده است. این ظرفیت به آن ها عطا شده بوده و این بار را روی دوششان گذاشته شده است؛ شما باید نسلی را تربیت کنید که این بار را به دوش بکشند و ان شاء الله به سلامت به مقصد برسانند. در این تهاجم همه ...
یک جایی حضرت راه را باز می کنند برای آنهایی که از دل خواستند و باز هم اگر نخواهند آنها را برمی گردانند؛ شهادت اینطوری است و کسی را زوری به وادی شهادت نمی برند، لذا بهتر از شهادت مستشهد بودن و آرزو و طلب شهادت است. چقدر در دعاها است که «مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْه » یعنی آدم دعایش این باش ...
نمی‎ خواهیم بگوییم هر کس آنجا زندگی می‎کند، مستکبر علی الله است. این جریان شیطنت، جریان استکبار است. جغرافیایش هم جغرافیای مرز و طبیعی نیست. یک جغرافیای ایدئولوژیک و فرهنگی است. هر کجا این فرهنگ را قبول کنند، می‎ شوند عضو آن جامعه؛ قبول نکنند، نمی‎ شوند. لایه‎ هایی از آن را قبول کنند، لایه ‎هایی ...