نسخه آزمایشی
یکشنبه, 14 آذر 1400 - Sun, 5 Dec 2021
انقلاب اسلامی و این جریان انقلابی که می تواند ترکیبی از انقلابیون دو جریان باشد باید مرزهای تقسیم بندی ها را به هم بزند و قرارگاه هایی برایشان تشکیل بشود و ادامه انقلاب اسلامی را تا تمدن اسلامی ادامه بدهند. این عامل اصلی فروپاشی غرب است؛ حضرت آقا هفت موضوع می گویند، اعم از علم و دانش و معنویت و اخل ...
شما بخواهید یا نخواهید خدای متعال پرچمداری تمدن اسلامی را به دست ایران سپرده و این شرافت را به آن ها عطا کرده است. این ظرفیت به آن ها عطا شده بوده و این بار را روی دوششان گذاشته شده است؛ شما باید نسلی را تربیت کنید که این بار را به دوش بکشند و ان شاء الله به سلامت به مقصد برسانند. در این تهاجم همه ...
یک جایی حضرت راه را باز می کنند برای آنهایی که از دل خواستند و باز هم اگر نخواهند آنها را برمی گردانند؛ شهادت اینطوری است و کسی را زوری به وادی شهادت نمی برند، لذا بهتر از شهادت مستشهد بودن و آرزو و طلب شهادت است. چقدر در دعاها است که «مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْه » یعنی آدم دعایش این باش ...
نمی‎ خواهیم بگوییم هر کس آنجا زندگی می‎کند، مستکبر علی الله است. این جریان شیطنت، جریان استکبار است. جغرافیایش هم جغرافیای مرز و طبیعی نیست. یک جغرافیای ایدئولوژیک و فرهنگی است. هر کجا این فرهنگ را قبول کنند، می‎ شوند عضو آن جامعه؛ قبول نکنند، نمی‎ شوند. لایه‎ هایی از آن را قبول کنند، لایه ‎هایی ...
اگر دولت مردانی تربیت کنیم که در رفتارهای خود پاک دست و خوش نیت هستند اما مدیریت در مقیاس تمدنی را نفهمند و دغدغه شان ایجاد تمدن اسلامی و عبور دادن مؤمنین از چالش تمدنی معاصر نباشد در تراز دولت مرد اسلامی نخواهند بود. ما هم به ایمان به مردم نیاز داریم و هم تربیت خاص می خواهیم و هم تفکر نو. هر سه با ...
این کار هنرمند است و باید در زیباشناسی خودش بفهمد و همین را به اثر هنری تبدیل کند و جامعه را عبور بدهد و در جامعه امید ایجاد بکند و رقبایش هم نظام سرمایه داری و نظام مارکسیسم و اسلام آمریکایی هستند. مصادیقش هم جریان غرب گرای درون دنیای اسلام است که می خواهد اسلام را در جهاز هاضمه تمدن غربی استحاله ...
سواد رسانه در این دوره ها در مقیاس دوم معرفی شده است. رسانه یک ابزار ساده بی خطر نیست که در اختیار شما باشد، مخاطراتی دارد و با تعلقات شما و تفکرتان بازی می کند و خیلی هم پنهان است و آن ایدئولوژی که دارد به لایه های باطنی مخاطب خودش منتقل می کند و به فکر و روح و ساحت اندیشه اش دستبرد می زند و خیل ...
شما اگر یک ملت را در مقابل غرب تحقیر کنید تا نسبت به هویت خودش احساس حقارت بکند، وقتی که چرخ ماشینش در چاله می افتد از کارگر شهرداری محله می گیرد تا به شهردار محله و فرماندار و استاندار و رئیس جمهور و ولی فقیه بد می گوید! ولی اگر هویت ملی داشتند و احساس اعتماد بکنند یک خندق هم سر راهشان باشد می گوی ...
ما باید موازنه را به نفع خودمان تغییر بدهیم. اگر جنگ بیولوژیک است که باید توانا بشویم و اگر فراتر از جنگ بیولوژیک است، یعنی اهدافی مثل این که عبور از نظم مدرن به یک نظم پسامدرن و حکمرانی مجازی است که حضرت آقا هم به آن اشاره کردند، با همه این اهدافی که آنها دارند ما باید قدرتمند بشویم و ما باید در ف ...
نرمال سازی یعنی به اسم اعتدال، جلوی رفتار انقلابی را بگیریم، این مدل آمریکا در دو دهه گذشته است. آنها گفتند ما باید دنیای اسلام را به نقطه ای برسانیم که بین سازش و افراطی گری یکی را انتخاب کند یعنی مدل اسلام یا مدل داعش است یا مدل ترکیه!