نسخه آزمایشی
سه شنبه, 11 مهر 1402 - Tue, 3 Oct 2023
آن کسی که می گوید حسبنا کتاب الله خیال می کند کتاب مرکب روی کاغذ است و این پیامبر هم نامه رسان بوده است و لذا خودش را مستغنی از این کتاب می داند. اول می گوید پیامبر رفتند، پس کتاب دیگر برای ما بس است. یک قدم که جلوتر می روند، می گویند اصلا ما احتیاج به کتاب هم نداریم. این قرآن و این کتاب برای بشر ق ...
دوستان اهل بیت از این به بعد باید مراقب امتحانات خدا باشند که خدای متعال با یک ترک اولا آدم را دور می کند. داستان هبوط حضرت آدم هم یک ترک اولی بوده است. گاهی به ذهنم می آید حضرت آدم هبوط کرده و ما هم با خودش پایین آورده است. ما که نسل او هستیم، اگر یک ترک اولا کنیم خودمان و نسلمان یک منزلت پایین می ...
پس امامت ائمه علیهم السلام فوق العاده است و با امامت حضرت ابراهیم هم فرق می کند. این امامت در سن نه سالگی به امام جواد منتقل شده و امام بالفعل شدند که دیگر وظیفه شان امت سازی و هدایت یک امت است. پس امامت در این وزان به امام جواد سپرده شده و امام جواد علیه السلام به گونه ای جامعه شیعه را هدایت و ره ...
حضرت از خدای متعال یک تقاضایی کردند و خدای متعال تقاضای ایشان را اجابت کرد و آیه تطهیر را نازل کرد و ایشان را تحت حمایت خود گرفت، در مقابل هم حضرت وارد یک مأموریتی شدند و کار را با اهل بیتشان به پیش بردند. این داستانی است که از مباهله شروع می شود و در حوادث بعدی، مانند سقیفه و عاشورا هم ادامه پیدا ...
بعد از پیروزی در جنگ حنین که بعد از فتح مکه است و تازه مسلمان های قریش در آن جنگ بودند، غنائم زیادی به دست مسلمانان آمد. در آن ماجرا، حضرت عمده غنایم را به تازه مسلمان های قریش دادند و انصار که سال ها کنار حضرت شمشیر زده بودند و با گرسنگی و سختی کنار حضرت ایستادگی کرده بودند، سهم بسیار کمی گرفتند. ...
بزرگان یک چیزی گفتند و من این را راجع به معصوم درست می دانم که ذکر بدون استاد فایده ندارد. مثل کسی که پشت کوره می نشست و می دمید و یک نفر اینجا روی سندان می کوبید. اگر او ندمد که این کوبیدن فایده ندارد. استادی که ذکر می دهد می دمد که ذکر تو نتیجه می دهد. این راجع به معصوم درست است. امام صادق وقتی م ...
نتیجه اینکه وجود مقدس فاطمه زهرا آن گوهری است که خدا او را تنزل داده است. لذا بحث پردامنه ای هم در تشریفات تنزل حضرت در این عالم است که روایتش در امالی مرحوم صدوق آمده که با چه تشریفاتی حضرت نازل شده است که آن هم باید بحث بشود. همه ائمه با یک تشریفات خاص نازل شدند، مومن هم با یک تشریفات خاص نازل می ...
تمام نصرت هایی که به مؤمنین می رسد و تمام غلبه های باطنی مؤمن در مسیر حرکت به سمت خدای متعال، یک درگیری های سنگین دارد که در این درگیری ها نصرت الهی باید ما را کمک کند تا بتوانیم غلبه کنیم. تمام غلبه هایی که برای مؤمنین حاصل می شود به واسطه نصر الهی است و آن کلمه نصر الهی و آن منصوره ای که خدا آن ر ...
ما اگر بخواهیم هدایت بشویم باید از این مسیر حرکت بکنیم. بنابراین دستیابی به تمام اسرار هدایت الهی از کتاب تا امام و انوار هدایت الهی، به واسطه فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این است که حضرت حلقه اتصال ما به حقیقت توحید و نبوت و همه هدایت الهی حلقه اتصال ما به خدای متعال و لیله القدر ما هستند؛ هم ...
این شجره در این خانه حقیقت نبوت و ولایت است که در روایات دارد خدا خودش آن را غرس کرده است و یک میوه داشته است که خدای متعال آن یک میوه را در معراج به نبی اکرم دادند. از طریق این میوه شجره طوبی نور حضرت زهرا به پیامبر منتقل شد و این هدیه خدای متعال به نبی اکرم در معراج است. بعضی بزرگان گفته اند اصلا ...