نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 07 بهمن 1400 - Thu, 27 Jan 2022

میلاد امام حسین(ع) در دفتر مقام معظم رهبري در قم / اجابت «لبيك» سيد الشهدا، سر آغاز سلوك خاص «رجب و شعبان و رمضان»

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري يازدهم خرداد ماه، مصادف با سالروز ميلاد امام حسين عليه السلام در سخنراني اي كه در «دفتر مقام معظم رهبري در قم» بيان داشتند، به تبيين جريان هدايت در قرآن پرداختند. ايشان مبتني بر آيه 35 سوره نور، سير نزول انوار الهي و سير صعود بندگان در درجات اين انوار را توضيح داده و سر چشمه اين انوار را، نور مقدس رسول خدا برشمردند كه در ائمه عليهم السلام امتداد پيدا مي كند. ايشان در ادامه، مبتني بر آيه 40 همين سوره، به موانع و حجاب هاي ظلماني پيش روي اين هدايت پرداخته و اين موانع را بسيار سهمگين ارزيابي نمودند و نجات از اين حجاب ها را با تمسك به معصوم ممكن دانستند. حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در ادامه، نقش خاص امام حسين عليه السلام در دستگيري از مؤمنين در امواج اين فتنه ها را توضيح دادند و به تبيين ارتباط خاص سيد الشهدا با سلوك در سه ماه رجب، شعبان و رمضان پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در ابتدا با بحث «هدايت در قرآن»، سخن خود را آغاز نمودند و در اين رابطه گفتند: خداي متعال در آيات متعددي از قرآن كريم، از «هدايت»، «راه وصول به آن» و «موانع اين راه» سخن گفته است. ايشان از جمله مهمترين اين آيات را، آيات سوره نور دانستند و افزودند: در اين آيات، «سير تنزل جريان هدايت» و «سير هدايت انسان در اتصال به رشته هاي نور تا رسيد ن به توحيد و اخلاص» توضيح داده شده است.

ايشان با بهره مندي از روايات مأثور از معصومين عليهم السلام، مَثَل نور الهي و مشكات اين نور را به وجود مقدس رسول خدا صلي الله عليه و آله تفسير نمودند و نبي مكرم اسلام را خورشيد هميشه طالعي دانستند كه همه عوالم را روشن نموده است و هرگز غروب نمي كند. ايشان در ادامه با استناد به آيه «و الشمس و ضحاها» و روايات مربوط به آن افزودند: دين، شعاع خورشيد رسول است كه در پرتو اين دين مي توان همه عوالم را طي كرد.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري، رسول خدا را سرچشمه همه انوار دانستند كه بي واسطه انوار الهي را از خداي متعال دريافت مي نمايد. ايشان در ادامه امير مؤمنان و ساير ائمه عليهم السلام را امتداد و تجلي انوار هدايت رسول برشمردند و افزودند: ساير آحاد بشر براي در يافت اين انوار، بايد با اين ذوات مقدس سير نمايند.

ايشان در ادامه به تبيين موانع دست يابي به انوار هدايت رسول پرداختند و با استناد به آيات سوره نور و روايت مربوط به آن گفتند: ظلمات درياي مواج و طوفاني اولياي كفر و فتن معاويه و بني اميه، حجاب و مانع بزرگ دست يابي به اين انوار هدايت است. اين ظلمات چنان سهمگين است كه حتي مؤمنين در ظلمات اين حجاب، از ديدن ملكوت خود ناتوان مي شوند. ايشان در توضيح بيشتر اين مطلب با اشاره به برخي از آيات سوره تغابن بيان داشتند:  انساني كه نتواند ملكوت خودش را ببيند، از ديدن مبدأ و مقصد خويش ناتوان است و در ظلمت عالم مُلك گرفتار مي شود و نمي تواند خودش و آينده اش را ببيند. حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري راه نجات از اين ظلمات را امام دانستند و تأكيد كردند: كسي كه به امام نرسد، الي الابد در كفر و شرك مي ماند و  حتي در قيامت هم در ظلمات خواهد بود.

ايشان با تمسك به فراز «حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه » از مناجات شعبانيه افزودند: خَرق حُجب نور به معني ورود به وادي نور نبي اكرم و سير در مراتب اين نور است تا جايي كه انسان به «معدن عظمت» كه وجود مقدس نبي اكرم و امير مؤمنين است، مي رسد.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري، امام حسين عليه السلام را چراغ پر فروغي دانستند كه در اين عالم ظهور كرده و بر اساس عهدي كه پيش از اين عالم، بسته است، ظلمات را شكافته و مؤمنين را به مقصد مي رساند. ايشان تأكيد كردند اگر مؤمنين در پرتو نور نبي اكرم موحدند، همه از فروغ سيد الشهدا است كه در دل اين موج ها، انسان را به نور مي رساند.

ايشان با اشاره به سهمگيني حجاب سقيفه، راه خروج از اين ظلمات را امام دانستند وبيان داشتند: طوفان نوح با همه بزرگي اش، با ظلمات ثقيفه قابل مقايسه نيست. اين ظلمات، همه ارواح را در حجاب فرو برده و تنها كشتي اي كه مي تواند اين گرداب را به سلامت طي كند؛ موج ها را بشكند و انسان را به سلامت به مقصد برساند، كشتي اهل بيت عليهم السلام است.

ايشان در تبيين فداكاري و تحمل سيد الشهداء براي به مقصد رساندن مؤمنين گفتند: كشتي سيد الشهدا در متن يك درياي ظلماني حركت مي كند و فشارها و سختي هاي اين درياي مواج را تحمل مي كند تا همه به مقصد برسند، اين كشتي است كه فشار امواج را مي گيرد و وادي امن و نور را براي كساني كه خود را به آن رسانده اند حفظ مي كند. ايشان با برقراي نوعي ارتباط بين اين كشتي و صراط افزودند: امام، مؤمنين را از متن ظلمات ثقيفه عبور مي دهد و به وادي نور مي رساند و از همين رو است كه صراط از متن جهنم عبور مي كند.

ايشان در سخنان پاياني خود با بيان اين كه امام حسين مدخل ابواب خيري است كه از سوي خداي متعال به روي ما گشوده مي شود گفتند: اگر كسي جزء رجبيون شد، بابي از ولايت امير مومنان به سوي او گشوده مي شود و در اين صورت است كه به وادي رسول و درك ماه رسول مي رسد و كسي كه به درك شعبان رسيد، مي تواند حقيقت شب قدر را در رمضان دريابد. همه اين سير نيز با امام حسين عليه السلام و زيارت ايشان در شب اول ماه رجب آغاز مي شود. ايشان در ادامه با بيان فرازي از زيارت سيد الشهداء در شب اول ماه رجب، افزودند: اجابت «لبيك» سيد الشهدا در شب اول ماه رجب است كه انسان را به شب قدر مي رساند. امام حسين عليه السلام آن چراغ پر فروغي است كه براي هدايت بندگان، سخت ترين امتحانات را تحمل كرد تا انبياء نيز براي رسيدن به مقصد، نيازمند اين نور باشند و البته اين تحمل به قيمت جان سيد الشهدا، اسارت اهل بيت و... تمام شد.