نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 24 خرداد 1403 - Thu, 13 Jun 2024
این یک قاعده کلی است، نمی شود در یک آدمی خیری باشد و امام حسین رهایش کند. ولو با یک استکان چایی، ولو با یک شام او را می گیرد و بعد از او رسول ترک درست می کند. امام حسین اینطوری که ما نگاه می کنیم نگاه نمی کند، بلکه به باطن نگاه می کند و اگر در کسی خیری ببیند، رهایش نمی کند. لذا شیطان وقتی روز قیامت ...
بعضی از کسانی هم که با امام حسین راه رفتند به یک نقطه ای رسیدند که «مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّه ». این خاصیت راه رفتن با امام حسین است. حضرت دیگر او را از همه چیز عبور می دهند و به یک نقطه عجیبی می رسند. من نمی دانم در آن صحنه ای که حضرت علی اکبر آمدند چه اتفاقی افتاد و چه چیزی دادند و چه چیزی گرفتن ...
لذا می توان گفت این جریان الحاق بر محور سید الشهدا و عاشوراست. قرار است ذریه به خاطر عمل آباء خود به آن ها ملحق بشوند و از آنجا که سید الشهداء، اباعبدالله هستند، آن عباد اللهی که حضرت بر آنها اُبوَّت کرده اند و ایشان هم در وادی ایمان از حضرت پیروی کرده اند، به حضرت ملحق می شوند. ریشه این الحاق هم د ...
انسان باید این پیوند عاطفی با عاشورا را دائما مرور کند تا به ارتقاء وجدان برسد و با جبهه باطل موضع پیدا کند تا مقابل یک حرکت تاریخی موضع پیدا کند و نگوید امام حسین علیه السلام سال 61 هجری از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند و در عصر حاضر دیگر ربطی ندارد و عاشورا در قرن چهاردهم تمام شده است. این مرور ...
اگر کسی با سیدالشهداء همراه شد هم از عالم دنیا که عالم کفر و فرعونیت و عالم شیاطین است جدا می شود و هم وارد عالم آخرت و وارد محیط ولایت امام می شود و هم بعد از این با امام سیر می کند و حجب نور را کنار میزند تا به مقام رضوان برسد که در سجده عاشورا از آن صحبت شده است. حضرت عالم را به آن سجده قرب می ...
البته آن چیزی که خدا برای سیدالشهداء در نظر گرفته خیلی بالاتر از اینهاست. من یکی از جلوه های سیدالشهداء را مثلا در حضرت امام و کارهای خیری که برکات ایشان است و شهدا و خانواده های شهدا می بینم. عزیزان عیب های ما را بگذارید کنار، عیب های ما را پای امام حسین نمی شود نوشت ولی هر خیری شما هر کجا می بینی ...
اصحاب سیدالشهداء آن ذبیح هایی هستند که امام حسین آنها را قربانی کردند؛ یعنی آنها را رو به قبله کرده و همه تعلقاتشان را هم دور ریخته است و همه اصحابش رو به خدا شدند و آنها را پاک کرده و بعد هم آنها را در وادی منای خود برده و همه را قربانی کرده است و با این قربانی همه آنها پایدار شدند.
قصه آدم اینطوری است، این جان را در راه امام حسین ندهی شیطان یک جایی تلفش می کند. اگر آمدی طرف امام حسین جان خودت را آزاد کردی، خودت را به امام حسین رساندی الآن وسط بهشت رفتی. ظاهرش سخت است اما باطنش راحتی راحتی راحتی است. فرمود اصحاب عاشورا روز عاشورا تیزی شمشیرها را احساس نمی کردند، می دانید یعنی ...
خطوات الشیطان یعنی این، یعنی در زندگی تان ردپای شیطان است، بگردید رد پای شیطان را در زندگی تان پیدا کنید. این نفاق نیست ولی اگر ردپای شیطان در زندگی تان نبود چرا وقتی می روید بازار باید غافل بشوید؟ اگر رد پای شیطان در خانه ات نباشد چرا خانه باید غفلت بیاورد؟ خانه ای که رنگ امام دارد مسجد است. بازار ...
حضرت به شهادت رسیدند، به گونه ای هم صحنه عاشورا را شکل دادند که یک وجهه اش واقعا در اوج عاطفه است؛ یعنی در عین این که در اوج قدرت و عزت است و جنبه های حماسی آن جنبه های فوق العاده است، در اوج قربت و مظلومیت حادثه را حضرت شکل دادند که عواطف انسانها را سامان بدهند. یعنی حضرت خواستند آنها را در فضای ت ...