نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 11 آذر 1400 - Thu, 2 Dec 2021

گام دوم انقلاب ذیل بیانیه رهبر معظم برای غلبه بر تمدن رقیب/ روایات آخرالزمانی در درگیری تمدنی انقلاب اسلامی و غرب

جلسه دوم بحث معرفت شناسی و تحول فقه در مدرسه علمیه مشکات/ تبیین نسبت بین عقل و قوای معرفتی انسان با وحی

جلسه اول بحث معرفت شناسی و تحول فقه در مدرسه علمیه مشکات/ ضرورت ارتقاء فقه و توجه به مبادی معرفت

در جمع دانشگاه فرهنگیان و اهمیت بحث قرآن/ بهره مندی از قرآن برای تحقق بخشیدن به تمدن اسلامی

در جمع مدیران یادواره شهداء در موضوع فرهنگ جهاد و شهادت/ ضرورت، فلسفه و نتایج وجوب جهاد در منطق دین  
آخرین مطالب