نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 09 فروردين 1402 - Wed, 29 Mar 2023
این که معارف ماء غدق اند؛ یعنی اگر باران معارف از ساحت امام بر انسان بارید، انسان زنده می شود و اگر نبارید، انسان مرده است. به تعبیر روایات اصحاب شمال هم روح المدرج نفس را دارند و می جنبدند و می خورند و می خوابند و ازدواج می کنند؛ اینها را حیوانات هم دارند اما روح الایمان و روح الحیات در آنها نیس ...
معرفت خدا یعنی معرفت الامام. اگر کسی امیرالمومنین را دوست نداشته باشد، خدا را هم دوست ندارد و اگر حضرت را دوست داشته باشد، خدا را هم دوست دارد. زیرا امام کلمه محبت خداست و نفس کلمه ایمان و کلمه معرفت است و حقیقت معرفت الله عین وجود امام است. به اندازه ای که آن نور در قلب می آید، آدم آرام می شود.
وقتی اُحد پیدا می شود فرق امیرالمؤمنین و بقیه معلوم می شود. می گویند در جنگ احد شیطان ندا می داد که حضرت کشته شدند و همه در کوه ها فرار کردند و فقط امیرالمؤمنین مانده بود که مثل پروانه می چرخید و هفتاد تا زخم به بدن حضرت مانده بود که وقتی می خواستند درمان کنند، نخ را از هر طرف وارد می کردند از زخم ...
امام رضا در ادامه حدیث فرمودند در سخنان مخالفین ما، یک مذمت های علنی هم از دشمنان ما وجود دارد؛ باز هم مراقب باشید که به این ها گوش ندهید؛ چراکه این ها این مذمت ها را نقل کرده اند تا برای لعن ائمه شما هم اجازه پیدا کنند. لذا حتی مسالب و مطاعن دشمنان را هم نباید از مخالفین ائمه گرفت. اگر دنبال طعن د ...
وقتی بساط کفر در عالم جمع می شود، عالم خالص می شود. عصر ظهور، عصر خلوص عالم است. اخلاص معنایش این است این کلمه توحید قولش محقق می شود و به پایان میرسد. اخلاص ظهور اسماء حسنی و ظهور شجره طیبه است که شجره توحید است، پرتو امیرالمؤمنین عالم را روشن می کند و بساط ظلمت جمع می شود و تا بساط ظلمت جمع نشده، ...
بنابراین وقتی یک شخصی مانند حضرت معصومه به امام رضا متصل می شود، او را بر سر راه همه شیعه می گذارند؛ لذا ایشان به شهری می آيند که برای یک کار بزرگ انتخاب شده است و حرم اهل بیت است. ایشان را به این حرم می آورند و می گویند شما کانون این حرم هستید و باید دست مردم را بگیرید؛ دست کسانی مانند آیت الله ال ...
پس نسبت به حرم امام هم همینطور است، آدم باید اجازه بگیرد و برود گویا اگر اجازه نگیرید ایذاء است. اگر آنجا هم رفت و یک جوری نشست که شأن امام نیست آن هم ایذاء است. ایذاء بیوت نبی گسترده تر از اینهاست، حالا اگر کسی خواست در بیت النبوه برود و رسالت و مأموریت حضرت را جا به جا کند، می خواهد بنشیند در این ...
لذا دستگاه امام باری روی دوش مردم نمی گذارد، اما دستگاه نفاق این طور نیست و همیشه از پایین ارتزاق می کند. شعار می دهد که من مردم را دوست دارم و حقوق بشر را رعایت می کنم، اما نمی تواند طمع نکند و مردم را برده خودش نکند؛ چون نگاهش به دست مردم است و از آن ها ارتزاق می کند و از توجه قلوب به خودش لذت می ...
وقتی حضرت فرمودند مزدی جز مودت نمی خواهم، مردم از کنار حضرت پراکنده شدند. وقتی برگشتند لحن ها متفاوت بود. بعضی ها با خودشان گفتند ما گفتیم بیا به تو کمک مالی کنیم، او گفت بیایید جانتان را وسط بگذارید. آن ها خوب فهمیدند که این تکلیف چیست؛ گفتند پیامبر می گوید جانتان را بگذارید وسط و از اهل بیت من دف ...
تحلیل حضرت این است که می گوید دوره هارون، دوره دارالفاسقین است و باید امت را از دل این دارالفاسقین بیرون بکشیم و باید تفکیکشان کنیم و نگذاریم هارون مؤمنین را هم با خودش در دل جهنم ببرد. اینها می خواهند مؤمن را هم از امیرالمؤمنین و از بهشت محروم کنند. ما هم می خواهیم مؤمنین را از دل این جهنمی که شما ...