نسخه آزمایشی
جمعه, 04 خرداد 1403 - Fri, 24 May 2024
ما خیال نکنیم برای ما یک شب قدر مستقلی در عالم رقم می زنند؛ در عین این که امام به تک تک ما التفات دارند اما کل صف حق و باطل را رقم می زنند. شب قدر شب نجات از دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت است که کمند انداختند تا ما را بگیرند و همچنین شب قدر شب رسیدن به امام است. در شب قدر مقدر می شود که امسال شما کجا ...
البته پیداست اگر ما تصمیم گرفتیم تا با امام باشیم، باید با امام راه برویم. با امام راه رفتن که کار آسانی نیست و هزار رمز و راز دارد ولی اصلش این است که امشب باید برای خودمان تصمیم بگیریم و زندگی مستقل از طرح امام نداشته باشیم و با امام خودمان در عالم راه برویم.
در این شب ها ما باید جزو اهل سبقت و سرعت باشیم و با تعلقات دنیایی تصفیه حساب کنیم. اگر انسان در فرصت هایی که در اختیارش است، این فرصت های طولانی را تصفیه حساب نکند، بداند که در لحظه مرگ تصفیه حساب کردن خیلی سخت است و آنجایی که شیطان با همه قوا هجوم می آورد، اینجا اگر آدم نمی تواند در ماه رمضان و شب ...
آن نامه عمل ما مورد نظر مقربون است؛ یعنی مورد توجه امام زمان است. اعمال ما باید در علیین باشد یعنی در یک مقامی باشد که مورد توجه امام زمان علیه السلام قرار بگیرد و امام زمان این عمل را بپسندند و رویش کار کنند و رشدش بدهند. عمل که به دست امام رسید، به نتیجه می رسد. امشب شبی است که انسان می تواند به ...
کسی که شب قدر می خواهد رها شود باید آماده باشد، فردا باید همه زندگیش را عوض کند. آدمی که از دنیا رها شد، ممکن است همه نظمش به هم بخورد. اگر کسی خودش را آماده کرده که تمام زندگیش را تغییر بدهد، فردای شب قدر ممکن است آزادش کنند و مدل زندگیش را هم عوض می کند. شب قدر شب رسیدن به امام است، شب زهیر شدن ا ...
خدای متعال به احترام رمضان یک عده ای را در شعبان پاک می کند چون رمضان سفره ضیافت خداست. ممکن است آدم آلوده را در این ماه یک جوری راه بدهند، ولی صدر مجلس که نمی نشانند که اگر بخواهند ببرند صدر مجلس، دست و پایش را بیرون از مجلس می شورند،؛ آدم آلوده ای آمده می خواهد برود بالای مجلس بنشیند همان دم در ت ...
این دوره در صورتی موفق است که خروجی آن همین نگرش را بدهد که ما در چه شرایطی قرار داریم و اگر بخواهیم یک زندگی مناسبی برای خود طراحی کنیم، باید طرح مان در چه مقیاس و با چه نگاه و با چه افق و با چه اصولی شکل بگیرد. قاعدتا این طرح باید بتواند این را تأمین بکند و امیدوارم از عهده آن بر بیاید.
پس نسبت به حرم امام هم همینطور است، آدم باید اجازه بگیرد و برود گویا اگر اجازه نگیرید ایذاء است. اگر آنجا هم رفت و یک جوری نشست که شأن امام نیست آن هم ایذاء است. ایذاء بیوت نبی گسترده تر از اینهاست، حالا اگر کسی خواست در بیت النبوه برود و رسالت و مأموریت حضرت را جا به جا کند، می خواهد بنشیند در این ...
لذا دستگاه امام باری روی دوش مردم نمی گذارد، اما دستگاه نفاق این طور نیست و همیشه از پایین ارتزاق می کند. شعار می دهد که من مردم را دوست دارم و حقوق بشر را رعایت می کنم، اما نمی تواند طمع نکند و مردم را برده خودش نکند؛ چون نگاهش به دست مردم است و از آن ها ارتزاق می کند و از توجه قلوب به خودش لذت می ...
وقتی حضرت فرمودند مزدی جز مودت نمی خواهم، مردم از کنار حضرت پراکنده شدند. وقتی برگشتند لحن ها متفاوت بود. بعضی ها با خودشان گفتند ما گفتیم بیا به تو کمک مالی کنیم، او گفت بیایید جانتان را وسط بگذارید. آن ها خوب فهمیدند که این تکلیف چیست؛ گفتند پیامبر می گوید جانتان را بگذارید وسط و از اهل بیت من دف ...