نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
روزه ماه شعبان به سه روز که رسيد ثوابش زيارت نبي اکرم در بهشت است. که از آن تعبیر شده به «زیارت الله فی عرشه». مرحوم صدوق ذيل اين حديث که فرمود: مقصود از زيارت خداي متعال زيارت نبي اکرم است. ظاهرا براساس همين روايت مي فرمايند. لذا ماه شعبان ماهي است که اصل ماه به نبي اکرم برمي گردد و تمام خيرات از ...
اگر روزه از سر محبت حضرت، به نيت کمک به حضرت باشد، در اقبال ديدم اميرالمؤمنين فرمودند: از وقتي منادي حضرت اين ندا را داد روزه ماه شعبان از من ترک نشد و اميدوارم تا آخر عمر ترک نشود. چون کمک به حضرت است. حضرت مي فرمايد: من مي خواهم دست شما را بگيرم، شما هم کمک بکنيد. به حضرت گفت: دعا کنيد اهل بهشت ب ...
اين نعمتي که خدا به ما عطا کرده و نمي شود گفت چقدر قيمت دارد. اگر اهل بيت نيامده بودند راه خدا بسته بود. از برخی آیات و روایات استفاده می شود که ما اصلا تکليفي نداشتیم، با آمدن آنها راه به سوي خدا باز شده است. يکي از نعمت هاي بزرگ اين است که خداي متعال اين وجود مقدس را که فوق العاده با عظمت هستند ...
حث همراهي ولي خدا و همراهان و فوز همراهان، هرچه داستان اينها را ببينيم بايد ببينيم همراهي با حضرت چقدر فوز دارد و خدای متعال در اين فتحي که براي نبي اکرم مي کند يک همراهاني براي حضرت قرار مي دهد و اين خيلي مهم است. نعمت بالاتر از اين است که به ما اجازه بدهند در اين فتحي که خداي متعال براي رسولش م ...
فیوضاتی که در این دعاها می‌رسد ظاهری معنا نکنید. ما یک ذلت ظاهری داریم، دولت جور می ‌آید ذلت ظاهری پیدا می ‌کنیم. یک ذلت باطنی هم پیدا می ‌شود؛ چون آدم را محدود و اسیر می ‌کنند. آدمی که اسیر دنیا است ذلیل است. اما مومن مانند کوه است و طوفان ‌ها مؤمن را تکان نمی ‌دهند؛ اما در دولت باطل می ‌بینی یکوق ...
تقدیر عالم امری است که خیلی پیچیده ‌تر است، در روایات است که برای تحقق یک شیء مراحلی اتفاق می ‌افتد که به تفصیل باید وصف کرد که آن هفت مرتبه چیست. پس یک ظرفی است که تقدیر می ‌شود. حالا شب قدری داریم که کل تقدیرات عالم در آن واقع می ‌شود و وسیع و عظیم است. شاید اگر گفتید: طرح کلی عالم کتاب الهی و قر ...
این حمدهایی که در دعا آمده است استثنایی است چون دعا هم استثنایی است و حمد باید متناسب با خواسته باشد و متناسب با خواسته ‌ها معنا شود. چون دعا استثنایی است حمدها هم استثنایی است. باید با امام همراه شوی، اما از اول آدم نمی ‌فهمد. گاهی به نظر من آن امامی که این دعا از ناحیه اوست، باید خیلی التماس به ا ...
خاصیت دعای افتتاح این است که در عصر غیبت ما را به انتظار می رساند؛ طرح حضرت را می فهمیم و بزرگ می شویم و می توانیم در آن طرح مشارکت و اقدام کنیم. زندگی ما در آن طرح واقع می شود و بیش از این هم ما چیزی از خدای متعال نمی توانیم انتظار داشته باشیم.
یکسری از نیازها باید حذف شوند؛ چون بی خود در نیازهای ما آمده است و باید بیرونش کنیم و نیازهایمان را تهذیب کنیم. یکسری از نیازها باید کوچک شوند. یکسری از نیازها باید بزرگتر شوند. یکسری نیازها در فطرت ما است و باید شکوفا شود و ما از آن غافل هستیم. ما نیازهایمان را باید به دست معصوم بدهیم که ما را ترب ...
بنابراین اینطور نیست که وجود مقدس نبی اکرم فقط یک شخصیت پیش روی ما هستند که ما باید از او الگو بگیریم و عمل کنیم و بعد خودمان به مقصد می ‌رسیم. بلکه بار ما روی دوش حضرت است؛ اینکه همه عالم با صلوات سیر می‌کند برای این است که بار عالم روی دوش حضرت است و حضرت باید عالم را برسانند و نه فقط ما بلکه باق ...