نسخه آزمایشی
جمعه, 02 آبان 1393 - Fri, 24 Oct 2014

مباحث ابتدایی سوره تکاثر / نعمت ها راه رسیدن به قرب و بندگی؛ تکاثر کفران نعمت و دور شدن از رسیدن به مقام علم و یقین

در دیدار تحریریه پایگاه 598 / تحليل افق رسانه اي انقلاب اسلامي و تبيين سياست ها و راهبردهاي رسانه هاي انقلابي در تقابل با دشمن

عاشورا، وادی حیات، امنیت و رفعت / بررسی آثار بکاء بر سیدالشهداء

در مسجد ارک تهران / نقش و وظیفه ذاکرین، مادحین و هیئات مذهبی در گسترش فرهنگ شیعی و مقابله با هجوم دشمن

مصاحبه در باب شخصیت مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني(ره) و سه دوره حيات علمي ایشان  
آخرین مطالب