نسخه آزمایشی
سه شنبه, 14 مهر 1394 - Tue, 6 Oct 2015

جلسه دوم سلسله مباحث آموزش کلیات اندیشه اسلامی / بررسی توحید و ولایت و نسبت سنجی آنها

شرح حدیث «ما رایت الا جمیلا» جلسه اول/ نقش خدای متعال در جمال و زیبایی بلای عاشورا

در مصاحبه با نشریه خشت اول / ضرورت تخصص گرایی و دوری از پراکندگی تحقیقاتی در تولید علم دینی

بررسی صفات متقین جلسه سوم / انفاق سومین ویژگی متقین؛ بررسی جایگاه نیت، خاصیت و مقدار انفاق  
آخرین مطالب