نسخه آزمایشی
سه شنبه, 29 مهر 1393 - Tue, 21 Oct 2014

در مسجد ارک تهران / نقش و وظیفه ذاکرین، مادحین و هیئات مذهبی در گسترش فرهنگ شیعی و مقابله با هجوم دشمن

جمع بندی سوره مبارکه عصر و ارتباط خسر و ولایت / شروع مباحث سوره مبارکه تکاثر و ارتباط آن با سوره عصر

مصاحبه در باب شخصیت مرحوم استاد سيد منيرالدين حسيني(ره) و سه دوره حيات علمي ایشان

در همایش اخلاق و فن آوري اطلاعات / آثار «تكامل الهي» در فن آوري اطلاعات

غدیر؛ عظمت و پیامدهای این واقعه در عالم / تحلیل واقعه غدیر در پرتو روایات  
آخرین مطالب