نسخه آزمایشی
سه شنبه, 28 شهریور 1396 - Tue, 19 Sep 2017

تقوای الهی و توکل بر خدا راه برون رفت از مشکلات فردی و اجتماعی / بن بست ها زاییده شرک انسان و اجتماعات

در جمع معتمدین و فعالین استان البرز در باب شاخص دینداری در جامعه اسلامی / انقلاب اسلامی منت خدا بر ما در راستای دفاع از مکتب انبیاء

جلسه هفتم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی/ جریان اختلاط حق و باطل و تفکیک آنها بوسیله رسولان الهی

جلسه اول تحلیل عاشورا بر محور کهف سیدالشهداء در هیات میثاق با شهداء/ بررسی جریان تفرعن و فرهنگ مادی در عالم و پناه به حضرت

همایش استحکام دروني قدرت جمهوري اسلامي / تبیین مولفه های قدرت و ریشه یابی استحکام جریان حق و انقلاب  
آخرین مطالب