نسخه آزمایشی
دوشنبه, 07 فروردين 1396 - Mon, 27 Mar 2017

در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام / تحلیل تفقه اجتماعی در نگاه های مختلف و روش مواجهه با فقه نظامات

شرح خطبه فدکیه جلسه اول / بررسی اقدام حضرت زهرا با رویکرد فلسفه تاریخ و تصرف اولیاء الهی در کاروان بشریت

بررسی بحث معیت با امام عاشورا در دانشگاه امام صادق جلسه اول / حقیقت و شئون معیت و آثار حیات در دنیا و آخرت

کیفیت مدیریت اسلامی و بررسی رویکرد های پیرامون آن/ رویکرد مطلوب و قابل اجراء در زمان گذار  
آخرین مطالب