نسخه آزمایشی
سه شنبه, 03 مرداد 1396 - Tue, 25 Jul 2017

بررسی بحث معیت با امام عاشورا در دانشگاه امام صادق جلسه چهارم / حقیقت نصرت به امام و مقدمات رسیدن به این مقام

جلسه چهاردهم آموزش کلیات اندیشه اسلامی / حقیقت حیات و روح در ارتباط با کلمه نور و سیر انسان در عوالم نور

جلسه ششم تبیین مبانی گفتمان تمدن نوین اسلامی/ فلسفه تاریخ و قواعد حاکم بر سیر جریان حق و باطل و اختلاط آنها در این عالم  
آخرین مطالب